Ценоразпис


МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ “СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН” ООД,  ГР. ПЛОВДИВ

Утвърден със Заповед на Управителя № 01/15.01.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 22/27.05.2020 г., Заповед № 40/10.08.2020 г., Заповед № 42/18.09.2020 г., Заповед № 43/23.09.2020 г.

последната промяна е считано от: 24.09.2020 г.


 • КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
 • (изм. със Заповед № 40/10.08.2020 г.) ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ50,00
 • ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ25,00
 • (изм. със Заповед № 43/23.09.2020 г.) ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ДОЦЕНТ100,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ПРОФЕСОР150,00
 • ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ3 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ БЕЗ/СЪС ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ:
 • 1. ПОЛИПЕКТОМИЯ НА НОСНИ ПОЛИПИ850,00
 • 2. КАУТЕРИЗАЦИЯ НА НОСНИ КОНХИ (ТУРБИЕКТОМИЯ)700,00
 • 3. КОНХОТОМИЯ650,00
 • 4. КОРЕКЦИЯ НА ИЗКРИВЕНА НОСНА ПРЕГРАДА1 300,00
 • 5. ВАРИЦИ НА НОСНА ПРЕГРАДА (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ)420,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС (ЕНДОНАЗАЛЕН ДОСТЪП)1 500,00
 • ЕНДОСКОПСКО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУСИ (ПАНСИНУСОТОМИЯ) – (ШЕЙВЪРНИТЕ ОСТРИЕТА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*3 000,00
 • ОТПУШВАНЕ НА СЛЪЗНИ КАНАЛИ ПРЕЗ НОСА – СОНДИРАНЕ600,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ДАХРИОЦИСТИТ (ЕНДОСКОПСКО)1 100,00
 • ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧНА РИНОПЛАСТИКА – ПЪРВИЧНА4 500,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНА ВТОРИЧНА ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА5 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИСФУНКЦИЯ НА СИНУСИ И ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА С БАЛОНЕН КАТЕТЪР (КОСУМАТИВИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*2 800,00
 • УВУЛО-ФАРИНГО-ПАЛАТОПЛАСТИКА2 000,00
 • ХИРУРГИЧНО НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИ НОСНИ КОСТИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ650,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОСНИ ДЕФОРМАЦИИ750,00
 • ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРФОРАЦИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС ПО РЕЕРМАН500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА (ТИМПАНОПЛАСТИКА II-III ТИП)2 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С МЕСТНА/ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ350,00/650,00
 • КОРЕКЦИЯ НА УШНИ МИДИ1 500,00
 • ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛНИ СЕГМЕНТИ НА ЛОР ОРГАНИ:
 • 1. НА ЕДИН СЕГМЕНТ300,00
 • 2. НА ДВА СЕГМЕНТА550,00
 • 3. НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА СЕГМЕНТА1 100,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ (ТОНЗИЛЕКТОМИЯ)850,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ С КОБЛАТОР II (ЕЛЕКТРОДИТЕ СЕ ЗАКУПУВАТ ОТДЕЛНО)*1 500,00
 • АДЕНОТОМИЯ750,00
 • МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ И СТЕНОЗИ НА ЛАРИНКСА И ТРАХЕЯТА 850,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ /ГЛ. ПАРОТИС/1 650,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА 600,00
 • ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ:
 • 1. ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ350,00
 • 2. ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ400,00
 • 3. ОДОНТЕКТОМИЯ НА РЕТИНИРАН ЗЪБ500,00
 • ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ СИАЛОЛИТ ОТ КАНАЛА НА ПОДЧЕЛЮСТНАТА ЖЛЕЗА500,00
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ТУМОРИ В УСТНАТА КУХИНА500,00
 • ФРЕНУЛОТОМИЯ С ПЛАСТИКА750,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ФРОНТАЛЕН ЗЪБ350,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ПРЕМОЛАР500,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ/ПРЕМОЛАРИ И МОЛАРИ350,00/500,00
 • ГЕРМЕКТОМИЯ НА ЕДИН ЗАРОДИШ500,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК (БЕДРО; ПОДБЕДРИЦА; ХОДИЛО; ГЛЕЗЕН)900,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА РЪКА600,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА КИТКА – ГОРЕН КРАЙНИК:400,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ЛЕКА1500,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – СРЕДНА2000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ТЕЖКА2500,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА3000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – СРЕДНА4000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА5000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ОПЕРАЦИЯ НА БУНИОНЕТ900,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕВИЗИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС3500,00
 • ХАЛУКС ВАЛГУС С МОМЕНТАЛНО НАТОВАРВАНЕ2500,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКО ХОДИЛО2000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКОСТЪПИЕ СЪС СУПТАЛАРЕН ИМПЛАНТ3000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЛУКС РИГИДУС2000,00
 • (нова, със Заповед № 22/27.05.2020 г.) ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКВИНОЛАРУС1000,00
 • УДЪЛЖАВАНЕ/СКЪСЯВАНЕ НА ЕДИН ПРЪСТ500,00
 • АНХИЛОТЕНОТОМИЯ300,00
 • ХОНДРОПЛАСТИКА300,00
 • (нова, със Заповед № 42/18.09.2020 г.) ЛЕЧЕНИЕ НА СКЪСАН ЛИГАМЕНТ НА КОЛЯНО2000,00
 • (нова, със Заповед № 43/23.09.2020 г.) ЛЕЧЕНИЕ НА ВРАСТНАЛ НОКЪТ500,00
 • (нова, със Заповед № 43/23.09.2020 г.) ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА2000,00
 • (нова, със Заповед № 43/23.09.2020 г.) ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА С ИМПЛАНТ3000,00
 • АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ДИАГНОСТИКА НА ХЪРКАНЕТО200,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С МЕСТНА/ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ250,00/650,00
 • МАНИПУЛАЦИИ
 • ПРОБА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИБИОТИК10,00
 • ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ15,00
 • ПРОМИВКА НА УХО (ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН)30,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ЕДНОТО УХО С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ДВЕТЕ УШИ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ПУНКЦИЯ НА СИНУС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • СВАЛЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ТАМПОНИ И ПЛАКИ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ130,00
 • ПРЕДНА НОСНА ТАМПОНАДА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ40,00
 • ЗАДНА НОСНА ТАМПОНАДА ПОД МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – НЕОПЕРАТИВНО50,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ150,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ300,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТА И ФАРИНКС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ40,00
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ С МАЛКА ПРЕВРЪЗКА30,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ250,00
 • ОБРАБОТКА С ПЛАСТИНИ НА РАНА И СУХОЖИЛИЕ300,00
 • ШЕВ НА РАНА – ГОРЕН КРАЙНИК150,00
 • ШЕВ НА РАНА – ДОЛЕН КРАЙНИК300,00
 • ПОЛИМЕРЕН ГИПС50,00
 • ГИПС ПОНСЕТИ50,00
 • СВАЛЯНЕ НА ГИПС50,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА С АНЕСТЕЗИЯ200,00
 • КАУДАЛНА БЛОКАДА300,00
 • PRP- ТЕРАПИЯ С ЕДНА ЕПРУВЕТКА120,00
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН САКРОИЛИАЧНИ СТАВИ 25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН КЛЮЧИЦА25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЕРНУМ25,00
 • (изм., със Заповед № 22/27.05.2020 г.) РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА25,00
 • ОБЕМНА ТОМОГРАФИЯ НА СИНУСИ И ТЕМПОРАЛНА КОСТ100,00
 • КОНСУЛТАТИВНО ОПИСАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ10,00
 • ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ЕКГ – СТАНДАРТНО10,00
 • ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ2,00
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ20,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН32,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, ККВ, ФИБРИНОГЕН 44,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА17,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
 • ВИОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ – САМО ЗА ПРОЦЕДУРИ С КОД ***48.36 И ***49.311 105,00
 • ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, САМО ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ780,00
 • ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА, САМО ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 197,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ3 835,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 950,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ845,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 195,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ715,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ2314,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ3380,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1430,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС845,00
 • ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА845,00
 • ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО650,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ845,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ910,00
 • КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ1 495,00
 • ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 235,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА2 990,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ1 885,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ2 366,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ 1 300,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ1 560,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ TIS 1 – 4 N 0-2 M0-1- БЛОК 1, БЕЗ КОДОВЕ 92.21 И 92.291 690,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ390,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ1 950,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ975,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ715,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ397,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ СЛЕД ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ, ВРОДЕНИ ЗАБОЛВАНИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ И ИЗГАРЯНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ 1 040,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ПАРАЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 040,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМА НА ГЛАВАТА, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 365,00
 • СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ715,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 300,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ917,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 122,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА650,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ390,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ1 170,00
 • НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА156,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ237,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА – ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ118,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ325,00
 • ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ75,00
 • АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ117,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ156,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕГЛОДЕН
 • ДЕН ПРЕСТОЙ ВЪВ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ100,00
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДНО ЛЕГЛО И МЕКА МЕБЕЛ И ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН150,00
 • VIP СТАЯ ЛУКС – С ДВЕ ЛЕГЛА, ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН260,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН230,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН180,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН40,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ С ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН100,00
 • ЗА ВТОРИ ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН200,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА80,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА100,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА40,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА50,00
 • ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ5,00

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Забележка:

От таксата за придружител се освобождава:

 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.
 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

*В цената на платената операция не влизат медицинските изделия, които следва да бъдат заплащани от пациента.


Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.