Приемни кабинети:

Ценоразпис

Има сключен договор с НЗОК

 • КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
 • Преглед от специалист40.00 лв.
 • Вторичен преглед от специалист25.00 лв.
 • Преглед от хабилитирано лице – доцент50.00 лв.
 • Преглед от хабилитирано лице – професор100.00 лв.
 • ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
 • Оперативно лечение на тумори на нос и околоносни кухини3000.00 лв.
 • Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия:
 • Полипектомия на носни полипи850.00 лв.
 • Каутеризация на носни конхи (септум) – местна/обща анестезия300.00 лв/ 600.00 лв..
 • Конхотомия650,00 лв.
 • Корекция на изкривена носна преграда800.00 лв.
 • Оперативно лечение на максиларен синус (външен достъп)800.00 лв.
 • Оперативно лечение на максиларен синус (ендоназален достъп)1 200.00 лв.
 • Ендоскопско оперативно лечение на синуси (пансинусотомия) – (шейвърните остриета се заплащат отделно)*2 100.00 лв.
 • Отпушване на слъзни канали през носа – сондиране500.00 лв.
 • Хирургично лечение на хроничен дахриоцистит (ендоскопско)800.00 лв.
 • Функционално-естетична ринопластика – първична 3 500.00 лв.
 • Реконструктивна вторична функционална ринопластика4 500.00 лв.
 • Ревизионна вторична функционална ринопластика4 000.00 лв.
 • Оперативно лечение на хронична дисфункция на синуси и Евстахиева тръба с балонен катетър (косумативите се заплащат отделно)*1 200.00 лв.
 • (нова, със Зап. №45/21.06.2018 г.) Увуло-фаринго-палатопластика 2 000.00 лв.
 • Хирургично наместване на счупени носни кости с местна/обща анестезия200.00/650.00 лв.
 • Оперативно лечение на носни деформации550.00 лв.
 • Затваряне на перфорация на максиларния синус по Реерман500.00 лв.
 • Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха (тимпанопластика II-III тип)1 950.00 лв.
 • Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана с местна/обща анестезия350.00/650.00 лв.
 • Корекция на ушни миди – едностранно/двустранно800.00/1 100.00 лв.
 • Операции на отделни сегменти на ЛОР органи
 • На един сегмент300.00 лв.
 • На два сегмента550.00 лв.
 • На повече от два сегмента 1 100.00 лв
 • Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците (тонзилектомия)800.00 лв.
 • Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците с коблатор II (електродите се закупуват отделно)*900.00 лв.
 • Аденотомия650.00 лв.
 • Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята850.00 лв.
 • Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези /гл. паротис/1 650.00 лв.
 • Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията600.00 лв
 • Хирургична екстракция на зъби:
 • Екстракция на еднокоренов зъб350.00 лв.
 • Екстракция на многокоренов зъб400.00 лв.
 • Екстракция на корените на дълбоко фрактуриран зъб450.00 лв.
 • Одонтектомия на полуретиниран зъб500.00 лв.
 • Екстирпация на подчелюстната слюнчена жлеза1 200.00 лв.
 • Отстраняване сиалолит от канала на подчелюстната жлеза500.00 лв.
 • Цистектомия на одонтогенна киста с големина на 3 зъба800.00 лв.
 • Цистектомия на одонтогенна киста с големина над 3 зъба1 000.00 лв.
 • Ексцизия на повърхностните тумори в устната кухина500.00 лв.
 • Френулотомия с пластика750.00 лв.
 • Апикална остеотомия на фронтален зъб350.00 лв.
 • Апикална остеотомия на премолар500.00 лв.
 • Разкриване на зъб за ортодонско лечение при фронтални зъби/премолари и молари350.00/500.00 лв.
 • Оперативно лечение на новообразувания в лицево-челюстната област1 450.00 лв.
 • Гермектомия на един зародиш500.00 лв.
 • Оперативни процедури на тумори на кожа и лигавици500.00 лв.
 • Редукционна гениопластика до 2 500.00 лв.
 • Аугментационна мамопластика7 500.00 лв.
 • АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Диагностика на хъркането200.00 лв.
 • Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна/обща анестезия250.00/650.00 лв.
 • МАНИПУЛАЦИИ
 • Проба за чувствителност към антибиотик5.00 лв.
 • Поставяне на абокат10.00 лв.
 • Промивка на ухо (отстраняване на церумен)20.00 лв.
 • Почистване на гранулации на едното ухо с местна анестезия50.00 лв.
 • Почистване на гранулации на двете уши с местна анестезия80.00 лв.
 • Пункция на синус с местна анестезия50.00 лв.
 • Сваляне или смяна на тампони и плаки под обща анестезия100.00 лв.
 • Предна носна тампонада с местна анестезия20.00 лв.
 • Задна носна тампонада под местна анестезия40.00 лв.
 • Продухване по Полицер10.00 лв.
 • Екстракция на чужди тела от ухо и нос – неоперативно25.00 лв.
 • Екстракция на чужди тела от ухо и нос – оперативно, с местна анестезия100.00 лв.
 • Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия30.00 лв.
 • Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс с местна анестезия50.00 лв.
 • Екстракция на камък от канала на слунчена жлеза с местна анестезия50.00 лв.
 • Шев на лице и шия с местна анестезия60.00 лв.
 • Сваляне на конци с малка превръзка20.00 лв.
 • Залепване на рана40.00 лв.
 • Обработка и шев на рана с местна анестезия60.00 лв.
 • Обработка и шев на рана с обща анестезия150.00 лв.
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • Рентгенография на околоносни синуси/бял дроб20.00 лв.
 • Обемна томография на синуси и темпорална кост100.00 лв.
 • Консултативно описание на рентгенография10.00 лв.
 • ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ЕКГ – стандартно10.00 лв.
 • Измерване на артериално кръвно налягане1.50 лв.
 • Микробиологично изследване20.00 лв.
 • Пакет изследвания – ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин32.00 лв.
 • Пакет изследвания – ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин, протромбиново време, ККВ, фибриноген44.00 лв.
 • Пакет изследвания – ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна17.00 лв.
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
 • Виокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – само за процедури с код ***48.36 и ***49.311 105.00 лв.
 • Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, само за лица над 18 години780.00 лв.
 • Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, само за лица над 18 години1 197.00 лв.
 • Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност3 835.00 лв.
 • Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност1 950.00 лв.
 • Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност845.00 лв.
 • Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести250.00 лв.
 • Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани, при лица над 18 години715.00 лв.
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години2 314.00 лв.
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години3 380.00 лв.
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години1 430.00 лв.
 • Оперативни процедури върху апендикс845.00 лв.
 • Хирургични интервенции за затваряне на стома845.00 лв.
 • Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство650.00 лв.
 • Оперативни процедури при хернии845.00 лв.
 • Оперативни процедури при хернии с инкарцерация910.00 лв.
 • Конвенционална холецистектомия1 495.00 лв.
 • Лапароскопска холецистектомия, за лица над 18 години1 235.00 лв.
 • Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища:2 990.00 лв.
 • Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1 885.00 лв.
 • Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност2 366.00 лв.
 • Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1 300.00 лв.
 • Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции1 560.00 лв.
 • Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1 – 4 N 0-2 M0-1- Блок 1, без кодове 92.21 и 92.291 690.00 лв.
 • Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, за лица над 18 години390.00 лв.
 • Оперативно лечение при остър перитонит2 860.00 лв.
 • Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1 950.00 лв.
 • Консервативно лечение при остри коремни заболявания975.00 лв.
 • Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания, за лица над 18 години715.00 лв.
 • Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания, за лица над 18 години397.00 лв.
 • Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболвания и последици от травми и изгаряния, за лица над 18 години1 040.00 лв.
 • Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидна жлеза, със среден обем и сложност, за лица над 18 години1 040.00 лв.
 • Хирургично лечение при травма на главата, при лица над 18 години1 365.00 лв.
 • Спешни състояния в гръдната хирургия715.00 лв.
 • Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност1 300.00 лв.
 • Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност917.00 лв.
 • Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност1 122.00 лв.
 • Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията650.00 лв.
 • Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област390.00 лв.
 • Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 1 170.00 лв.
 • Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура299.00 лв.
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
 • Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия237.00 лв.
 • Консервативно лечение на продължителна бобречна количка – при лица над 18 години118.00 лв.
 • Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност325.00 лв.
 • Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник251.00 лв.
 • Малки оперативни процедури на таза и долния крайник333.00 лв.
 • Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия75.00 лв.
 • Амбулаторни хирургични процедури117.00 лв.
 • Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт156.00 лв.
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – при остойностяване чрез леглоден
 • Ден престой във всички отделения100.00 лв.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • VIP стая лукс – самостоятелна, с едно легло и мека мебел и вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi – на ден150.00 лв.
 • VIP стая лукс – с две легла, вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi – на ден260.00 лв.
 • VIP пакет – VIP стая лукс – самостоятелна, с единично легло и включен индивидуален сестрински пост за 12 часа – на ден230.00 лв.
 • VIP пакет – VIP стая лукс – самостоятелна, с единично легло и включен индивидуален санитарен пост за 12 часа – на ден180.00 лв.
 • Придружител на пациент без ползване на легло- на ден40.00 лв.
 • Придружител на пациент с ползване на легло- на ден100.00 лв.
 • За втори придружител на пациент без ползване на легло- на ден200.00 лв.
 • Индивидуален сестрински пост за дневно дежурство – 12 часа80.00 лв.
 • Индивидуален сестрински пост за нощно дежурство – 12 часа100.00 лв.
 • Индивидуален санитарен пост за дневно дежурство – 12 часа40.00 лв.
 • Индивидуален санитарен пост за нощно дежурство – 12 часа50.00 лв.
 • Издаване на дубликат на медицински документ5.00 лв.

Свържи се с нас
AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.