Ценоразпис


МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ “СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН” ООД,  ГР. ПЛОВДИВ

Утвърден със Заповед на Управителя № 46/13.10.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 1/05.01.2021 г., Заповед № 28/12.03.2021 г.

 в сила от: 15.03.2021 г.


 • КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ50,00
 • ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ25,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ДОЦЕНТ100,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ПРОФЕСОР150,00
 • ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ3 300,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ БЕЗ/СЪС ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ:
 • 1. ПОЛИПЕКТОМИЯ НА НОСНИ ПОЛИПИ1000,00
 • 2. КАУТЕРИЗАЦИЯ НА НОСНИ КОНХИ (ТУРБИЕКТОМИЯ)1000,00
 • 3. КОНХОТОМИЯ900,00
 • 4. КОРЕКЦИЯ НА ИЗКРИВЕНА НОСНА ПРЕГРАДА1 950,00
 • 5. ВАРИЦИ НА НОСНА ПРЕГРАДА (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ)800,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС (ЕНДОНАЗАЛЕН ДОСТЪП)2 100,00
 • ЕНДОСКОПСКО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУСИ (ПАНСИНУСОТОМИЯ) – (ШЕЙВЪРНИТЕ ОСТРИЕТА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*3 500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ДАХРИОЦИСТИТ (ЕНДОСКОПСКО)1 600,00
 • ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧНА РИНОПЛАСТИКА – ПЪРВИЧНА4 500,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНА ВТОРИЧНА ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА5 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИСФУНКЦИЯ НА СИНУСИ И ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА С БАЛОНЕН КАТЕТЪР (КОСУМАТИВИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*3 500,00
 • УВУЛО-ФАРИНГО-ПАЛАТОПЛАСТИКА2 500,00
 • ХИРУРГИЧНО НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИ НОСНИ КОСТИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ1 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОСНИ ДЕФОРМАЦИИ750,00
 • ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРФОРАЦИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС ПО РЕЕРМАН700,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА (ТИМПАНОПЛАСТИКА II-III ТИП)3 300,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С МЕСТНА700,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ1 100,00
 • КОРЕКЦИЯ НА УШНИ МИДИ2 200,00
 • ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛНИ СЕГМЕНТИ НА ЛОР ОРГАНИ:
 • 1. НА ЕДИН СЕГМЕНТ550,00
 • 2. НА ДВА СЕГМЕНТА800,00
 • 3. НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА СЕГМЕНТА1 200,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ (ТОНЗИЛЕКТОМИЯ)1 150,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ С КОБЛАТОР II (ЕЛЕКТРОДИТЕ СЕ ЗАКУПУВАТ ОТДЕЛНО)*1 700,00
 • АДЕНОТОМИЯ750,00
 • МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ И СТЕНОЗИ НА ЛАРИНКСА И ТРАХЕЯТА 1 400,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ /ГЛ. ПАРОТИС/2 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА 1 100,00
 • ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ:
 • 1. ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ350,00
 • 2. ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ400,00
 • 3. ОДОНТЕКТОМИЯ НА РЕТИНИРАН ЗЪБ500,00
 • ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ СИАЛОЛИТ ОТ КАНАЛА НА ПОДЧЕЛЮСТНАТА ЖЛЕЗА500,00
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ТУМОРИ В УСТНАТА КУХИНА500,00
 • ФРЕНУЛОТОМИЯ С ПЛАСТИКА1 100,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ФРОНТАЛЕН ЗЪБ350,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ПРЕМОЛАР500,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ350,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕМОЛАРИ И МОЛАРИ500,00
 • ГЕРМЕКТОМИЯ НА ЕДИН ЗАРОДИШ500,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК (БЕДРО; ПОДБЕДРИЦА; ХОДИЛО; ГЛЕЗЕН)900,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА РЪКА600,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА КИТКА – ГОРЕН КРАЙНИК400,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ЛЕКА1500,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – СРЕДНА2000,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ТЕЖКА2500,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА3000,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – СРЕДНА4000,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА5000,00
 • ОПЕРАЦИЯ НА БУНИОНЕТ900,00
 • РЕВИЗИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС3500,00
 • ХАЛУКС ВАЛГУС С МОМЕНТАЛНО НАТОВАРВАНЕ2500,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКО ХОДИЛО2000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКОСТЪПИЕ СЪС СУПТАЛАРЕН ИМПЛАНТ3000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЛУКС РИГИДУС2000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКВИНОЛАРУС1000,00
 • УДЪЛЖАВАНЕ/СКЪСЯВАНЕ НА ЕДИН ПРЪСТ500,00
 • АНХИЛОТЕНОТОМИЯ300,00
 • ХОНДРОПЛАСТИКА300,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА СКЪСАН ЛИГАМЕНТ НА КОЛЯНО2000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ВРАСТНАЛ НОКЪТ500,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА2000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА С ИМПЛАНТ3000,00
 • АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ДИАГНОСТИКА НА ХЪРКАНЕТО200,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С МЕСТНА250,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ650,00
 • МАНИПУЛАЦИИ
 • ПРОБА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИБИОТИК10,00
 • ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ15,00
 • Вземане на назо-фарингеален секрет за PCR-изследване за доказване на COVID – 1912,00
 • ПРОМИВКА НА УХО (ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН)30,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ЕДНОТО УХО С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ДВЕТЕ УШИ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ПУНКЦИЯ НА СИНУС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • СВАЛЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ТАМПОНИ И ПЛАКИ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ130,00
 • ПРЕДНА НОСНА ТАМПОНАДА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ40,00
 • ЗАДНА НОСНА ТАМПОНАДА ПОД МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – НЕОПЕРАТИВНО50,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ200,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ400,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТА И ФАРИНКС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ60,00
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ С МАЛКА ПРЕВРЪЗКА30,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ250,00
 • ОБРАБОТКА С ПЛАСТИНИ НА РАНА И СУХОЖИЛИЕ300,00
 • ШЕВ НА РАНА – ГОРЕН КРАЙНИК150,00
 • ШЕВ НА РАНА – ДОЛЕН КРАЙНИК300,00
 • ПОЛИМЕРЕН ГИПС50,00
 • ГИПС ПОНСЕТИ50,00
 • СВАЛЯНЕ НА ГИПС50,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА С АНЕСТЕЗИЯ200,00
 • КАУДАЛНА БЛОКАДА300,00
 • PRP- ТЕРАПИЯ С ЕДНА ЕПРУВЕТКА120,00
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН САКРОИЛИАЧНИ СТАВИ 25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН КЛЮЧИЦА25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЕРНУМ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА25,00
 • ОБЕМНА ТОМОГРАФИЯ НА СИНУСИ И ТЕМПОРАЛНА КОСТ100,00
 • КОНСУЛТАТИВНО ОПИСАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ10,00
 • ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ЕКГ – СТАНДАРТНО10,00
 • ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ2,00
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ20,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН32,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, ККВ, ФИБРИНОГЕН 44,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА17,00
 • PCR ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19) С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РНК НА SARS-CoV-2120,00
 • БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-1935,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ4 300,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ2 600,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 300,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 260,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 800,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 200,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 260,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА807,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ510,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ1 700,00
 • НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА260,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕГЛОДЕН
 • ДЕН ПРЕСТОЙ ВЪВ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ100,00
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДНО ЛЕГЛО И МЕКА МЕБЕЛ И ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН150,00
 • VIP СТАЯ ЛУКС – С ДВЕ ЛЕГЛА, ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН260,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН230,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН180,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН40,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ С ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН100,00
 • ЗА ВТОРИ ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН200,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА80,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА100,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА40,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА50,00
 • ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ5,00
 • ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА3,00
 • РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА PCR ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19 И ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ5,00
 • КОПИЕ НА ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО35,00
 • КОПИРНИ УСЛУГИ – ЛИСТ А4 (едностранно)0,40
 • КОПИЕ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD (за 1бр. диск)8,00

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Забележка:

От таксата за придружител се освобождава:

 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.
 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

*В цената на платената операция не влизат медицинските изделия, които следва да бъдат заплащани от пациента.


Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.