Приемни кабинети:

Ценоразпис

Има сключен договор с НЗОК

 • КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ40,00
 • ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ25,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ДОЦЕНТ70,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ПРОФЕСОР100,00
 • ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ3 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ БЕЗ/СЪС ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ:
 • 1. ПОЛИПЕКТОМИЯ НА НОСНИ ПОЛИПИ850,00
 • 2. КАУТЕРИЗАЦИЯ НА НОСНИ КОНХИ (ТУРБИЕКТОМИЯ)700,00
 • 3. КОНХОТОМИЯ650,00
 • 4. КОРЕКЦИЯ НА ИЗКРИВЕНА НОСНА ПРЕГРАДА800,00/1000,00
 • 5. ВАРИЦИ НА НОСНА ПРЕГРАДА (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ)350,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС (ВЪНШЕН ДОСТЪП)800,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС (ЕНДОНАЗАЛЕН ДОСТЪП)1 200,00
 • ЕНДОСКОПСКО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУСИ (ПАНСИНУСОТОМИЯ) – (ШЕЙВЪРНИТЕ ОСТРИЕТА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*2 100,00
 • ОТПУШВАНЕ НА СЛЪЗНИ КАНАЛИ ПРЕЗ НОСА – СОНДИРАНЕ500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ДАХРИОЦИСТИТ (ЕНДОСКОПСКО)800,00
 • ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧНА РИНОПЛАСТИКА – ПЪРВИЧНА3 500,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНА ВТОРИЧНА ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА4 500,00
 • РЕВИЗИОННА ВТОРИЧНА ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА4 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИСФУНКЦИЯ НА СИНУСИ И ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА С БАЛОНЕН КАТЕТЪР (КОСУМАТИВИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТДЕЛНО)*1 200,00
 • УВУЛО-ФАРИНГО-ПАЛАТОПЛАСТИКА2 000,00
 • ХИРУРГИЧНО НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИ НОСНИ КОСТИ С МЕСТНА/ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ200,00/650,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОСНИ ДЕФОРМАЦИИ750,00
 • ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРФОРАЦИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС ПО РЕЕРМАН500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА (ТИМПАНОПЛАСТИКА II-III ТИП)1 950,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С МЕСТНА/ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ350,00/650,00
 • КОРЕКЦИЯ НА УШНИ МИДИ – ЕДНОСТРАННО/ДВУСТРАННО800,00/1100,00
 • ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛНИ СЕГМЕНТИ НА ЛОР ОРГАНИ:
 • 1. НА ЕДИН СЕГМЕНТ300,00
 • 2. НА ДВА СЕГМЕНТА550,00
 • 3. НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА СЕГМЕНТА1 100,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ (ТОНЗИЛЕКТОМИЯ)800,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ С КОБЛАТОР II (ЕЛЕКТРОДИТЕ СЕ ЗАКУПУВАТ ОТДЕЛНО)*900,00
 • АДЕНОТОМИЯ650,00
 • МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ И СТЕНОЗИ НА ЛАРИНКСА И ТРАХЕЯТА 850,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ /ГЛ. ПАРОТИС/1 650,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА 600,00
 • ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ:
 • 1. ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ350,00
 • 2. ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ400,00
 • 3. ОДОНТЕКТОМИЯ НА РЕТИНИРАН ЗЪБ500,00
 • ЕКСТИРПАЦИЯ НА ПОДЧЕЛЮСТНАТА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА1200,00
 • ОТСТРАНЯВАНЕ СИАЛОЛИТ ОТ КАНАЛА НА ПОДЧЕЛЮСТНАТА ЖЛЕЗА500,00
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ТУМОРИ В УСТНАТА КУХИНА500,00
 • ФРЕНУЛОТОМИЯ С ПЛАСТИКА750,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ФРОНТАЛЕН ЗЪБ350,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ПРЕМОЛАР500,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ/ПРЕМОЛАРИ И МОЛАРИ350,00/500,00
 • ГЕРМЕКТОМИЯ НА ЕДИН ЗАРОДИШ500,00
 • АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ДИАГНОСТИКА НА ХЪРКАНЕТО200,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С МЕСТНА/ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ250,00/650,00
 • МАНИПУЛАЦИИ
 • ПРОБА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИБИОТИК5,00
 • ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ10,00
 • ПРОМИВКА НА УХО (ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН)20,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ЕДНОТО УХО С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ДВЕТЕ УШИ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • ПУНКЦИЯ НА СИНУС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • СВАЛЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ТАМПОНИ И ПЛАКИ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ПРЕДНА НОСНА ТАМПОНАДА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ20,00
 • ЗАДНА НОСНА ТАМПОНАДА ПОД МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ40,00
 • ПРОДУХВАНЕ ПО ПОЛИЦЕР10,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – НЕОПЕРАТИВНО25,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТА И ФАРИНКС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ30,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНКС И ХИПОФАРИНКС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА КАМЪК ОТ КАНАЛА НА СЛУНЧЕНА ЖЛЕЗА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ50,00
 • ШЕВ НА ЛИЦЕ И ШИЯ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ60,00
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ С МАЛКА ПРЕВРЪЗКА20,00
 • ЗАЛЕПВАНЕ НА РАНА40,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ60,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ150,00
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ/БЯЛ ДРОБ20,00
 • ОБЕМНА ТОМОГРАФИЯ НА СИНУСИ И ТЕМПОРАЛНА КОСТ100,00
 • КОНСУЛТАТИВНО ОПИСАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ10,00
 • ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ЕКГ – СТАНДАРТНО10,00
 • ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ1,50
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ20,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН32,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, ККВ, ФИБРИНОГЕН 44,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА17,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
 • ВИОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ – САМО ЗА ПРОЦЕДУРИ С КОД ***48.36 И ***49.311 105,00
 • ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, САМО ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ780,00
 • ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА, САМО ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 197,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ3 835,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 950,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ845,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 195,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ715,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ2 314,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА И РЕТРОПЕРИТОНЕУМА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ3 380,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 430,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС845,00
 • ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА845,00
 • ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО650,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ845,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ910,00
 • КОНВЕНЦИОНАЛНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ1 495,00
 • ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 235,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА2 990,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЧЕРЕН ДРОБ ПРИ ЕХИНОКОКОВА БОЛЕСТ1 885,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ДИСТАЛЕН ХОЛЕДОХ, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ2 366,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ 1 300,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДИАБЕТНО СТЪПАЛО, БЕЗ СЪДОВО-РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ1 560,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ TIS 1 – 4 N 0-2 M0-1- БЛОК 1, БЕЗ КОДОВЕ 92.21 И 92.291 690,00
 • ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ390,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРААБДОМИНАЛНИ АБСЦЕСИ1 950,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ975,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ715,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА КОЖА И ЛИГАВИЦИ – ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ397,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЯ СЛЕД ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ, ВРОДЕНИ ЗАБОЛВАНИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ И ИЗГАРЯНИЯ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ 1 040,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ПАРАЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 040,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМА НА ГЛАВАТА, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ1 365,00
 • СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ715,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 300,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ917,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ1 122,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА650,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ390,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ1 170,00
 • НАБЛЮДЕНИЕ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА156,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ237,00
 • КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНА КОЛИКА – ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ118,00
 • ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ325,00
 • ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ75,00
 • АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ117,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАСЯГАЩИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ156,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕГЛОДЕН
 • ДЕН ПРЕСТОЙ ВЪВ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ100,00
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДНО ЛЕГЛО И МЕКА МЕБЕЛ И ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН150,00
 • VIP СТАЯ ЛУКС – С ДВЕ ЛЕГЛА, ВКЛ. ХАВЛИЕНА КЪРПА ЗА БАНЯ И РЪЦЕ; СОК; ВОДА; ОБОРУДВАН КУХНЕНСКИ БОКС; ИЗБОР НА ХРАНА И WI-FI – НА ДЕН260,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН230,00
 • VIP ПАКЕТ – VIP СТАЯ ЛУКС – САМОСТОЯТЕЛНА, С ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО И ВКЛЮЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА 12 ЧАСА – НА ДЕН180,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН40,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ С ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН100,00
 • ЗА ВТОРИ ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО- НА ДЕН200,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА80,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА100,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА40,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА50,00
 • ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ5,00

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Забележка:

От таксата за придружител се освобождава:

 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.
 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

*В цената на платената операция не влизат медицинските изделия, които следва да бъдат заплащани от пациента.

Свържи се с нас

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.