Анестезиолог

Д-р Гюрай Ходжев


Д-р Гюрай ХоджевОбразование:

Завършва медицина във Висш Медицински Университет гр. Пловдив през1983 година.
Специалност „Анестезиология и реанимация“.
Следвал е редовна клинична ординатура по анестезиология и реанимация 1983-1987 и успешно защитава същата специалност 1987 година.
След конкурсен изпит е назначен на редовно място в клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия в Медицински Университет Пловдив.
Защитава след изпити българската си медицинска диплома в Турция.

Сфери на дейност:

В годините от 1987 до 1998 година активно се занимава с лечебна и преподавателска дейност.
През 1998 година кандидатства и работи като анестезиолог-реаниматор в Universal Group – Немска болница гр. Истанбул Република Турция до завръщането си в България през 2005 година. В тези години е имал професионални контакти и лечебна дейност в редица от известните болници в този град Американска болница, болниците „Аджъбадем”, „Флорънс Найнтингейл”, Дж.Ф.Кенеди” и др.
От 2006 г. работи като анестезиолог-реаниматор в МБАЛ “Каспела“, а от 2014 г. в МБАЛ “Козма и Дамян“.

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.