Д-р Охан Каприел Арапян


Д-р Охан Каприел АрапянОбразование:

Завършил медицина в МУ – София през 2013 г. Специалист по УНГ болести от 2018 г.
Завършена магистърска спетен по Обществено здраве и здравен мениджмънт към
фактултета по Обществено здраве към МУ – София през 2018 г. Завършил
квалификация по високоспециализирана дейност „Отоневрология“ през 2019 г.
Усвоени основни методи за физикална и апаратна диагностика и лечение.

Сфери на дейност:

Високотехнологична диагностика на заболяванията в областта на ушите, носа,
гърлото и вестибуларния апрат;
Отохирургия;
Функционална синус хирургия на носа, носната кухина и прилежащите структури;
Микроларингохирургията;
Пластична хирургия в областта на лицето и шията;
Глухота и намаляване на слуха при лица под и над 18 години ;
Хронични заболявания на сливиците;
Нарушено носно дишане;
Заболявания в лицево челюстната област със средна, голяма и много голяма
сложност, нуждаещи се от оперативна намеса и лечение;
Заболявания на слюнчените жлези;
Възпалителни процеси в областта на лицето и шията;
Вродени малформации в лицево-челюстната област;
Фрактури в лицево-челюстната област;

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.