Д-р Стоян Марков, Д.М.


Д-р Стоян Марков, Д.М.Образование:

Магистър Лекар от МУ гр. Пловдив. През 2006 г. Защитава специалност по Оториноларингология. Има завършени квалификационни курсове по:
– Ендоназална хирургия
– Аудиометрия
– Микроларингохирургия
През 2014 г. Защитава научна степен „Доктор по Медицина”. Член е на Български лекарски съюз. Владее английски и руски език.

Сфери на дейност:

Работи, като докторант в катедра по УНГ болести към МУ Пловдив, бил е завеждащ отделение по УНГ болести при МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян”, Консултант УНГ към „Медикус Алфа, лекар – специалист по УНГ към ДКЦ 1 Пловдив ООД и МЦ „Св. Св. Козма и Дамян”.
Научната му дейност, съпътствана от много публикации е насочена в изследване на влиянието на акустичните емисии в неонаталния период и като работна среда, токсичните синуити, причинени от външно тяло, остри и средни отити в детска възраст.

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.