Д-р Анастасия Желева


Д-р Анастасия ЖелеваОбразование:

Магистър по стоматология
Магистър по медицина
Преподавател в МУ Пловдив, Факултет по Дентална медицина – Пловдив, Катедра по Лицево-челюстна хирургия
Член на БЗС, БЛС и ЕACMFS

Сфери на дейност:

Диагностика и лечение на заболяванията в устната кухина и лицево челюстната област
Хирургична екстракция на зъби
Апикални остеотомии
Пластика при скъсен езичен или устен френулум
Гингивална хирургия
Лечение на заболявания на челюстите и максиларните синуси от одонтогенен характер

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.