тел.: +359 32 994 700 e

Ценоразпис

 Има сключен договор с НЗОК

 

ПРЕГЛЕД ПРИ ПРОФЕСОР 80.00 лв
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 40.00 лв
   
ПРЕГЛЕД ПРИ ДОЦЕНТ 50.00 лв
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 40.00 лв
   
ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАР 30.00 лв
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 20.00 лв
   
ПРЕГЛЕД ПРИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ+ ЕХОГРАФИЯ 50.00 лв
   
РЕКТОСКОПИЯ 40.00 лв
   
НЕОНАТАЛЕН И ДЕТСКИ СЛУХОВ СКИНИНГ 30. 00 лв
   
АУДИОГРАМА 25.00 лв
   
ОАЕ –ОТОАКУСТИЧНИ ЕМИСИИ 30.00 лв
   
ТЕОАЕ-ТРАНЗИТОРНИ ОТОАКУСТИЧНИ ЕМИСИИ 30.00 лв
   
DPOAE- ДИСТОРЗИОННИ ОТОАКУСТИЧНИ ЕМИСИИ 50.00 лв
   
ТИМПАНОМЕТРИЯ 30.00 лв.
   
РЕФЛЕКСОМЕТРИЯ 30.00 лв
   
ABR-ЕВОКИРАНИ СЛУХОВИ ПОТЕНЦИАЛИ 300.00 лв
   
ABR+ASSR /устойчиви слухови отговори, информация директно  
мозъчната кора под формата на аудиометрия/ 400.00 лв.
   
ДИАГНОСТИЧНА ЕХОГРАФИЯ 30.00 лв
   
ЕКГ /без разчитане/ 5.00 лв
   
СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА 12.00 лв
   
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 5.00 лв
   
МУСКУЛНА/ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ 3.00 лв
   
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 2.00 лв
   
ИНЖЕКТИРАНЕ НА БОТОКС /50 единици/ 180 лв
   
ИНЖЕКТИРАНЕ НА ФИЛЪРИ 150–380 лв
   
МЕЗОТЕРАПИЯ 110–160 лв
   
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВСО В ДРУГА КЛИНИКА 250 лв
   
УЧАСТИЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО – ЕСТЕТИЧНА  
ОПЕРАЦИЯ В ДРУГА КЛИНИКА 3100–3500 лв
   
УЧАСТИЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНО – ЕСТЕТИЧНА ВТОРИЧНА  
ОПЕРАЦИЯ С ВИСОКА СЛОЖНОСТ В ДРУГА КЛИНИКА 3500–4500 лв

Управител:

/Д-р Костадин Влахов/