тел.: +359 32 994 700 e

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА С НАЙ-МОДЕРНАТА АПАРАТУРА

Sentiero Advanced e най-модерната апаратура за измерване на слуха в България. Мобилен апарат за изследване навсякъде, по всяко време, за всички възрасти – новородени, деца и възрастни.
Sentiero Advanced с възможности за: Детска игрова аудиометрия, Аудиометрия, ОАЕ-ТЕОАЕ /транзиторни отоакустични емисии/, /неонатален слухов скрининг/. DРOAE прагови /дистурзионни отоакустични емисии/ – патентован продукт на фирма Path Medical Solutions - Германия. ABR - евокирани слухови потенциали. ASSR – устойчиви слухови отговори. Апаратът Sentiero има модул / ASSR/ за сваляне на информация директно от мозъчната кора под формата на аудиометрия /диаграма за слуха/.

Портативен модулен импедансметър Titan

Titan е слухов анализатор на средното ухо от новото поколение апарати на Interacoustics, съчетаващ в себе си модулен дизайн, компактен размер, бързина и удобство на тестване, заедно с всеобхватност и прецизност на вградените тестови процедури и изследвания. Технологичната платформа на Titan е базирана на над 40-годишния опит на Interacoustics в импедансните изследвания и дава възможност за извършване на всички видове тимпанометрични и импедансни тестове със стандартен 226 Hz или високочестотни 678, 800 и 1000 Hz тонове (опция), всички видове рефлексни тестове, както и пълнообхватни тестове на Евстахиевата тръба (за нормално и перфорирано тъпанче, опция в зав. от избрания лиценз)

Добавете коментар


Защитен код
Обнови