тел.: +359 32 994 700 e

КОНКУРС ЗА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА,

при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра” са:

  • Да имат завършено висше образование към Медицински университет с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравните грижи”;

  • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;

  • Да имат минимум 3 години стаж след придобиване на специалността.

2. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурса;

  • Ксерокопие от документ за самоличност;

  • Ксерокопие от диплома за завършено образование и квалификация;

  • Документ удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

  • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;

  • Свидетелство за съдимост;

  • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД - Пловдив за срок от три години.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в канцеларията на Главния счетоводител на МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 19, а за повече информация може да се обадите на тел. 032/683808.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови