тел.: +359 32 994 700 e

КОНКУРС ЗА: "Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение"

МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМА НА ДЛЪЖНОСТТА:

Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение,

при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Началник отделение” са:

 • Да има завършено висше образование по медицина;

 • Да е с призната специалност по профила на отделението;

 • Да има придобит трудов стаж най-малко 5 години в специализирана структура по интензивно лечение;

2. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участвие в конкурса;

 • Автобиография;

 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;

 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;

 • Ксерокопия от удостоверенията и/или сертификатите удостоверяващи допълнителна квалификация;

 • Удостоверение за редовно членство в БЛС .

 • Медицинско свидетелство;

 • Свидетелство за съдимост;

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в канцеларията на Главния счетоводител на МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Маестро Георги Атанасов“ № 19, а за повече информация може да се обадите на тел. 032/683808.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови