тел.: +359 32 994 700 e
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК, КОИТО МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНЯВА ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР С НЗОК И СТОЙНОСТТА ПО КОЯТО НЗОК ГИ ЗАПЛАЩА № на КП 2018 Клинични пътеки…
  МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив няма сключен договор със застрахователи по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО.  
БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО В МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД Съгласно чл. 82., ал. 1 от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на…
МЦ „Св.Св. Козма и Дамян” се намира в гр. Пловдив, в жилищен комплекс Тракия. Медицинският център е с адрес - бул. „Освобождение” № 79 /комплекс „Гербер”, до блок 191/. МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян” е…
Осигуряването на прецизност и качество на диагностичната помощ изисква своевременното лично присъствие на пациента. В редки случаи и по преценка на нашите специалисти, предварителна консултация може да бъде осъществена и по документи, но не и по…