тел.: +359 32 994 700 e

Консултация по документи

Осигуряването на прецизност и качество на диагностичната помощ изисква своевременното лично присъствие на пациента. В редки случаи и по преценка на нашите специалисти, предварителна консултация може да бъде осъществена и по документи, но не и по телефона.

Заявката за консултация по документи се осъществява, както всеки друг преглед – със запазване на час при желания специалист. За такъв вид консултации е необходимо да предоставите цялата възможна медицинска документация (резултати от проведени прегледи, изследвания, епикризи), имащи връзка с конкретния случай.