тел.: +359 32 994 700 e

Общ болничен режим

1.Общоболничен часови график за визитации и медицински процедури:

06.00 – 08.00 ч. – Измерване на температура и подготовка за визитация

08.10 ч. – Сутрешна визитация

10.00 – 11.00 ч. – Приемане и настаняване на нови пациенти

11.00 ч. – Обедна визитация

13.30 – 14.00 ч. – Предаване на дежурство

14.45 – 15.00 ч. – Измерване на температура и подготвка за визитация

15.00 – 16.00 ч. – Визитация с Проф. д-р Карен Джамбазов, дм

18.30 ч. – Следобедна визитация

19.30 – 20.00 ч. – Предаване на дежурство между медицинския персонал

20.30 ч. – Вечерна визитация

2. Дневен режим на пациентите:

06.00 – 06.30 ч. – Ставане от сън и личен тоалет

07.45 – 08.00 ч. – Закуска

12.15 – 12.30 ч. – Обяд

18.45 – 19.00 ч. – Вечеря

14.00 – 15.00 ч. – Задължителна следобедна почивка

22.00 – 06.00 ч. – Сън

3. График за посещения на пациентите от външни лица:

17.00 – 18.00 ч. – Свиждане – всеки делничен ден

10.00 – 12.00 ч. – Свиждане – събота и неделя

12.30 – 13.30 ч. – Ежедневно получаване на сведения за пациентите от близките

Всички придружители са длъжни да спазват установения в стационара на болницата ред!