тел.: +359 32 994 700 e

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, С КОИТО МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив няма сключен договор със застрахователи по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО.