тел.: +359 32 994 700 e

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК, КОИТО МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНЯВА ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР С НЗОК И СТОЙНОСТТА ПО КОЯТО НЗОК ГИ ЗАПЛАЩА

 

на КП 2016

Клинични пътеки

Цени 2016

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на

ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

2 950,00 лв.

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на

ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500,00 лв.

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на

ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650,00 лв.

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-

гърлени болести

150,00 лв.

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и

дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18

години

1 621,00 лв.

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със

среден обем и сложност, при лица над 18 години

939,00 лв.

179

Оперативни процедури върху апендикс

558,00 лв.

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624,00 лв.

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното

пространство

426,00 лв.

182

Оперативни процедури при хернии

574,00 лв.

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601,00 лв.

184

Конвенционална холецистектомия

1 127,00 лв.

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните

жлъчни пътища

2 138,00 лв.

188

Оперативни процедури върху черен дроб при

ехинококова болест

1 355,00 лв.

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален

холедох, със среден обем и сложност

1 720,00 лв.

191

Оперативни процедури върху далака“

191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18

години

1 000,00 лв.

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без

съдово-реконструктивни операции

1 200,00 лв.

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 000,00 лв.

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 375,00 лв.

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

714,00 лв.

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

450,00 лв.

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния

кош

660,00 лв.

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с

много голям обем и сложност

1 000,00 лв.

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с

голям обем и сложност

705,00 лв.

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със

среден обем и сложност

863,00 лв.

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в

областта на лицето и шията

420,00 лв.

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-

челюстната област

300,00 лв.

230

Оперативно лечение на вродени малформации в

лицево-челюстната област

714,00 лв.

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

803,00 лв.

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след

проведена амбулаторна процедура

100,00 лв.

 

Код

Амбулаторни процедури

Цени (лв.)

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с

малък обем и сложност

250,00 лв.

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен

крайник

193,00 лв.

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256,00 лв.

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00 лв.

26

Амбулаторни хирургични процедури

85,00 лв.

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи

стомашно-чревния тракт

120,00 лв.