тел.: +359 32 994 700 e

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК,

КОИТО МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНЯВА

ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР С НЗОК И СТОЙНОСТТА ПО КОЯТО НЗОК ГИ ЗАПЛАЩАна КП 2018

Клинични пътеки

Цени 2018

в лв.

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – само процедури с код ***48.36/32093-00 и ***49.31/90315-00 – Блок 1

850

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – Блок 1

600

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – Блок 1

920

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност – без кодове 29.33, 30.3, 30.4, 40.41, 40.42 и без поставяне на кохлеарен имплант

2 950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести;

150

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – Блок 1

550

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години;

1 780

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 600

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 100

179

Оперативни процедури върху апендикс – Блок.1 и Блок.2(без планови операции на деца до 9г. възраст)

650

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома – Блок 1;

650

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – Блок 1и Блок 2 (без планови операции на деца до 9г. възраст и без планови операции на вродени малоформации на деца до 18г.възраст);

500

182

Оперативни процедури при хернии – Блок 1

650

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – Блок 1

700

184

Конвенционална холецистектомия – Блок.

1 150

185

Лапароскопска холецистектомия – Блок.1

950

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – Блок 1;

2 300

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – Блок.1;

1 450

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – Блок 1

1 820

191

Оперативни процедури върху далака“

 

191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции – Блок 1

1 200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 – Блок 1 (без МКБ-9 КМ кодове 92.21(15000-00) и код 92.29 (90764-01))

1 300

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – Блок 1

300

195

Оперативно лечение при остър перитонит – Блок 1

2 200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – Блок 1

1 500

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания – Блок 1

750

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - Блок 1

550

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания – Блок 1

305

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния – Блок 1

800

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – Блок 1

800

209

Хирургично лечение при травма на главата – Блок 1

1 052

216

Спешни състояния в гръдната хирургия – Блок 1

550

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност;

1 000

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63);

705

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност;

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията;

500

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област;

300

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област - (за процедури с кодове: *18.21; *18.5, *18.6; *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89);

900

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.

120 

 

Код

Амбулаторни процедури

Цени (лв.)

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия;

182

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – Блок 1

91

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт – Блок 1;

120

"Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ...".