тел.: +359 32 994 700 e

Дейност по клинични пътеки

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на хирургията:

КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – само процедури с код ***48.36/32093-00 и ***49.31/90315-00 – Блок 1
КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – Блок 1
КП № 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – Блок 1
КП № 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – Блок 1
КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 
КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс – Блок 1 и Блок 2(без планови операции на деца до 9г. възраст)
КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома – Блок 1
КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – Блок 1 и Блок 2 (без планови операции на деца до 9г. възраст и без планови операции на вродени малоформации на деца до 18г.възраст)
КП № 182 Оперативни процедури при хернии – Блок 1
КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – Блок 1
КП № 184 Конвенционална холецистектомия – Блок 1
КП № 185 Лапароскопска холецистектомия – Блок 1
КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – Блок 1
КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – Блок 1
КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – Блок 1
КП № 191-1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции – Блок 1
КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 – Блок 1 (без МКБ-9 КМ кодове 92.21(15000-00) и код 92.29 (90764-01))
КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – Блок 1
КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит – Блок 1
КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – Блок 1
КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания – Блок 1
КП № 199-1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - Блок 1
КП № 199-2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания – Блок 1
КП № 200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния – Блок 1
КП № 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – Блок 1
КП № 209 Хирургично лечение при травма на главата – Блок 1
КП № 216 Спешни състояния в гръдната хирургия – Блок 1
КП № 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура


АПр № 4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
АПр № 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – Блок 1
АПр № 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури
АПр № 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт – Блок 1
АПр №  "Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ..."