тел.: +359 32 994 700 e

Дейност по клинични пътеки

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на хирургията:

КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
КП № 179 Оперативни процедури върху апендикс, без планови операции на деца до 10 г. възраст.
КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП № 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, без планови операции на деца до 10 г. възраст и без планови операции на вродени малоформации на деца до 18 г. възраст
КП № 182 Оперативни процедури при хернии
КП № 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП № 184 Конвенционална холецистектомия, без планови операции на деца до 10 г. възраст
КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища, без планови операции на деца до 10 г. възраст
КП № 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест, без планови операции на деца до 10 г. възраст
КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, без планови операции на деца до 10 г. възраст
КП № 191 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
КП № 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит
КП № 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
КП № 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП № 216 Спешни състояния в гръдната хирургия
КП № 223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
АПр № 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури
АПр № 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт