тел.: +359 32 994 700 e

Платени дейности

МБАЛ по „Св. Св. Козма и Дамян” предлага широк спектър от високоспециализирани дейности, които Националната здравноосигурителна каса не покрива. Те се осъществяват при условията на платен прием.

  • РИНОПЛАСТИКА
  • КОРЕКЦИЯ НА УШНИ МИДИ (ОТОПЛАСТИКА)
  • БАЛОННА ДИЛАТАЦИЯ НА СИНУСИТЕ И ЕВСТАХИЕВАТА ТРЪБА
  • ИЗСЛЕДВАНЕ СИНДРОМА НА ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ И НАРУШЕНОТО ФУНКЦИОНАЛНО ДИШАНЕ (ХЪРКАНЕ)
  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОБЛАТОР ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЛИВИЦИ И ЗАТРУДНЕНО НОСНО ДИШАНЕ
  • ХИРУРГИЧНА ЕКСРАКЦИЯ НА ЗЪБИ

Цени за отделните дейности може да разгледате тук