тел.: +359 32 994 700 e

Дейност по клинични пътеки

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на оториноларингологията:

КП № 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност – без кодове 29.33, 30.3, 30.4, 40.41, 40.42 и без поставяне на кохлеарен имплант
КП № 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
КП № 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
КП № 140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
КП № 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)
КП № 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
КП № 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
КП № 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
КП № 230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област - (за процедури с кодове: *18.21; *18.5, *18.6; *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89)

КП999 -Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.

АПР № 18  Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

АПр №  "Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ..."