тел.: +359 32 994 700 e

Дейност по клинични пътеки

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на оториноларингологията:

КП № 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
КП № 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
КП № 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
КП № 140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
КП № 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
КП № 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
КП № 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
КП № 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
КП № 230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
КП № 231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
АПр № 18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност