тел.: +359 32 994 700 e

Разходи за лечение

Специалистите в Медицински център „Св. Св. Козма и Дамян” сключват индивидуални договори с Националната здравноосигурителна каса. Информация за това ще намерите в страницата на всеки отделен кабинет.

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян” има договор с Националната здравноосигурителна каса. Пациентите не заплащат за лечебна дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и удобства, медикаменти, консумативи, операции и дейности, които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете уведомени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се налага заплащане.

Когато сте неосигурени или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на МЦ и болницата. Преди осъществяване на преглед или лечение, Вие ще получите информация за стойността на първичната план-сметка, която се заплаща на регистратурата на лечебното заведение. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

Платените медицински и немедицински услуги, се таксуват съгласно официалния ценоразпис на болницата.