тел.: +359 32 994 700 e

Здравословен тест

Моля отговорете на поставените въпроси, така бързо и лесно ще разберете дали имате нужда от нашата лекарска помощ. В случай че отговорите на 2 или повече въпроса положително, то Вие трябва да се свържете с нас.

 

Въпроси:

1. Изпитвате ли лицева болка/напрежение ?

2. Имате ли главоболие?

3. Имате ли затруднено дишане през носа?

4. Усещате ли изтичане на гъст жилав жълто-зелен секрет от носа?

5. Имате ли лош дъх от устата?

6. Имате ли болка в горните зъби ?

7. Продължават ли тези симтоми 12 или повече последователни седмици?

8. Имали ли сте тези симтоми за период повече от 10 дни, 3 или повече пъти за последната година?