тел.: +359 32 994 700 e

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Отделението по Хирургия на МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян’’ ООД - гр. Пловдив разполага с нова модерна леглова база и операционни зали. Съвременният инструментариум позволява оперативно лечение на всички заболявания в областта гръдната хирургия.

Отделението работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.

 

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на хирургията: КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт…
МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян” предлага широк спектър от високоспециализирани дейности, които Националната здравноосигурителна каса не покрива. Те се осъществяват при условията на платен прием. Оперативни процедури върху гърда с локална екцизия и биопсия Оперативни…