тел.: +359 32 994 700 e

Ценоразпис

 

МЕДИЦИНСКИ  И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ

МК СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД - ПЛОВДИВ

 

 

Приложение 1

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С

МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ "СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД, ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

Утвърден със Заповед на Управителя № 02/09.01.2016 г., изм. и доп. със Заповед № 38/24.04.2017 г., Заповед № 55/03.07.2017 г., Заповед № 59/01.09.2017 г., Заповед № 69/18.09.2017 г., Заповед № 15/19.02.2018 г., Заповед № 28/30.03.2018 г.

по ред

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА В ЛЕВА

I. МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

1

КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД

1.1

(изм. със Заповед №59/01.09.2017 г.) Преглед от специалист

40,00

1.2

(изм. със Заповед № 59/01.09.2017 г.) Вторичен преглед от специалист

25,00

1.3

Преглед от хабилитирано лице - доцент

50,00

1.4

Вторичен преглед от хабилитирано лице

40,00

1.5

(изм. със Заповед № 28/30.03.2018 г.)Преглед от хабилитирано лице - професор

100,00

 

 

 

2

ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ

2.1

Оперативно лечение на тумори на нос и околоносни кухини

3 000,00

2.2

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия:

 

 

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) 1. Полипектомия на носни полипи

850,00

 

2. Каутеризация на носни конхи (септум) - местна/обща анестезия

300,00/650,00

 

3. Конхотомия

650,00

 

4. Корекция на изкривена носна преграда

800,00

2.3

Оперативно лечение на нос и околоносни кухини с голям обем на сложност

1 950,00

2.4

Оперативно лечение на максиларен синус (външен достъп)

800,00

2.5

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) Отпушване на слъзни канали през носа - сондиране

500,00

2.6

Хирургично лечение на хроничен дахриоцистит (ендоскопско)

800,00

2.7

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) Функционално естетична ринопластика - първична

3 500,00

2.8

Реконструктивна вторична ринопластика

4 500,00

2.9

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) Ревизионна ринопластика

4 000,00

2.10

Хирургично наместване на счупени носни кости с местна/обща анестезия

200,00/650,00

2.11

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха (тимпанопластика II-III тип)

1 950,00

2.12

Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана с местна/обща анестезия

350,00/650,00

2.13

Корекция на ушни миди - едностранно/двустранно

800,00/1100,00

2.14

Операции на отделни сегменти на ЛОР органи:

 

 

1. На един сегмент

300,00

 

2. На два сегмента

550,00

 

3. На повече от два сегмента

1 100,00

2.15

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците (тонзилектомия)

800,00

2.16

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците с коблатор II (електродите се закупуват отделно)

900,00

2.18

Аденотомия

650,00

2.17

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

850,00

2.19

Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези /гл. паротис/

1 650,00

2.20

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

600,00

2.21

Хирургична екстракция на зъби:

 

 

1. Екстракция на еднокоренов зъб

350,00

 

2. Екстракция на многокоренов зъб

400,00

 

3. Екстракция на корените на дълбоко фрактуриран зъб

450,00

 

4. Одонтектомия на полуретиниран зъб

450,00

 

5. Одонтектомия на ретиниран зъб

500,00

2.22

Екстирпация на подчелюстната слюнчена жлеза

1200,00

2.32

Отстраняване сиалолит от канала на подчелюстната жлеза

500,00

2.23

Цистектомия ха одонтогенна киста с големина на 3 зъба

800,00

2.24

Цистектомия ха одонтогенна киста с големина над 3 зъба

1000,00

2.25

Ексцизия на повърхностните тумори в устната кухина

500,00

2.26

Затваряне на перфорация на максиларния синус по Реерман

500,00

2.27

Френулотомия с пластика

750,00

2.28

Апикална остеотомия на фронтален зъб

350,00

2.29

Апикална остеотомия на премолар

500,00

2.30

Разкриване на зъб за ортодонско лечение при фронтални зъби/премолари и молари

350,00/500,00

2.31

Гермектомия на един зародиш

500,00

2.33

Оперативни процедури върху гърда с локална екцизия и биопсия

250,00

2.34

Оперативни процедури на тумори на кожа и лигавици

500,00

2.35

Редукционна гениопластика

до 2500

2.36

(Нова със Заповед № 38/24.04.2017 г.) Аугментационна мамопластика

7 300,00

2.37

(Нова със Заповед № 69/18.09.2017 г.) Оперативно лечение на носни деформации

550,00

2.38

(Нова със Заповед № 69/18.09.2017 г.) Оперативно лечение на максиларен синус (ендоназален достъп)

1 200,00

2.39

(Нова със Заповед № 28/30.03.2018 г.) Оперативно лечение на новообразувания в лицево-челюстната област

1 450,00

 

 

 

3

МАНИПУЛАЦИИ

3.1

Диагностика на хъркането

200,00

3.2

Ендоскопска диагностика на ЛОР органи

250,00

3.3

Вземане на венозна кръв

5,00

3.4

(отм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) Мускулна / подкожна инжекция

3,00

3.5

(отм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) Венозна инжекция

5,00

3.6

Включване на система (без медикамента)

10,00

3.7

Малка превръзка

10,00

3.8

Средна превръзка

20,00

3.9

Голяма превръзка

40,00

3.10

Сваляне на конци с малка превръзка

20,00

3.11

Сваляне или смяна на тампони и плаки под обща анестезия

80,00

3.12

Отстраняване на конци от оперативна рана

15,00

3.13

Залепване на рана

40,00

3.14

Пункция на синус с местна анестезия

50,00

3.15

Предна носна тампонада с местна анестезия

20,00

3.16

Задна носна тампонада под местна анестезия

40,00

3.17

Промивка на ухо (отстраняване на церумен)

20,00

3.18

Продухване по Полицер

10,00

3.19

Почистване на гранулации на едното ухо с местна анестезия

50,00

3.20

Почистване на гранулации на двете уши с местна анестезия

80,00

3.21

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно

25,00

3.22

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия

100,00

3.23

Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия

30,00

3.24

Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс с местна анестезия

50,00

3.25

Екстракция на камък от канала на слунчена жлеза с местна анестезия

50,00

3.26

Шев на лице и шия с местна анестезия

60,00

3.27

Обработка и шев на рана с местна анестезия

60,00

3.28

Обработка и шев на рана с обща анестезия

150,00

3.29

Изпълнение и отчитане на проба Манту

15,00

 

 

 

4

ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

4.1

ЕКГ - стандартно

10,00

4.2

Аудиометрия

25,00

4.3

Тимпанометрия

25,00

4.4

Пълно отоневрологично изследване

40,00

4.5

Рентгенография на околоносни синуси/бял дроб

20,00

4.6

Обемна томография на синуси и темпурална кост

100,00

4.7

Консултативно описание на рентгенография

10,00

4.8

Микробиологично изследване

20.00

4.9

Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин

32,00

4.10

Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин, протромбиново време, ККВ, фибриноген

44,00

4.11

(Нова със Заповед № 69/18.09.2017 г.) Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна

17,00

 

 

 

5

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

5.69

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Виокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт - само за процедури с код ***48.36 и ***49.31

1 105,00

5.72

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, само за лица над 18 години

753,00

5.74

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, само за лица над 18 години

1 195,00

5.136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

3 835,00

5.137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 950,00

5.138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

845,00

5.140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

195,00

5.158

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани, при лица над 18 години

650,00

5.173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 110,00

5.175

(Нова със Заповед№ 55/03.07.2017 г.)Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 190,00

5.177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 220,00

5.179

Оперативни процедури върху апендикс

725,00

5.180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

810,00

5.181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

555,00

5.182

Оперативни процедури при хернии

746,00

5.183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

780,00

5.184

Конвенционална холецистектомия

1 465,00

5.185

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.) Лапароскопска холецистектомия, за лица над 18 години

1 145,00

5.186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 880,00

5.188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1 760,00

5.190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2 235,00

5.191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 300,00

5.192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1 560,00

5.193

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1 - 4 N 0-2 M0-1- Блок 1, без кодове 92.21 и 92.29

1 430,00

5.194

(Нова със Заповед№ 55/03.07.2017 г.)Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, за лица над 18 години

260,00

5.195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 600,00

5.196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 790,00

5.197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

930,00

5.199.1

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания, за лица над 18 години

715,00

5.199.2

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания, за лица над 18 години

340,00

5.200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболвания и последици от травми и изгаряния, за лица над 18 години

720,00

5.202

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидна жлеза, със среден обем и сложност, за лица над 18 години

910,00

5.209

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Хирургично лечение при травма на главата, при лица над 18 години

1 370,00

5.215

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Оперативно лечение на оести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания, при лица над 18 години

2 015,00

5.216

Спешни състояния в гръдната хирургия

585,00

5.223

(Отм. със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

860,00

5.225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 300,00

5.226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

920,00

5.227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

1 120,00

5.228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

550,00

5.229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

390,00

5.230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

930,00

5.231

(Отм. със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

1 045,00

5.999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

130,00

 

 

 

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА

5А.4.

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

240,00

5А.11.

(Нова със Заповед № 55/03.07.2017 г.) Консервативно лечение на продължителна бобречна количка - при лица над 18 години

120,00

5А.18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

325,00

5А.22

(Отм. със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

250,00

5А.23

(Отм. със Заповед № 55/03.07.2017 г.)Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

335,00

5А.25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

75,00

5А.26

Амбулаторни хирургични процедури

110,00

5А.34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

155,00

6

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ - при остойностяване чрез леглоден

6.1

(Нова със Заповед № 38/24.04.2017 г.) Ден престой във всички отделения

100,00

 

 

 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.1

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) VIP стая лукс - самостоятелна, с мека мебел и вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi - на ден

150,00

1.2

(Изм. със Заповед № 15/19.02.2018 г.) VIP стая лукс – вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi - на ден

200,00

1.3

VIP удобства, вкл. комплект хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; Wi-Fi

60,00

1.4

Придружител на пациент без ползване на легло- на ден

40,00

1.5

Придружител на пациент с ползване на легло- на ден

100,00

1.6

За втори придружител на пациент без ползване на легло- на ден

200,00

1.7

Индивидуален сестрински пост за дневно дежурство - 12 часа

80,00

1.8

Индивидуален сестрински пост за нощно дежурство - 12 часа

100,00

1.9

Индивидуален санитарен пост за дневно дежурство - 12 часа

40,00

1.10

Индивидуален санитарен пост за нощно дежурство - 12 часа

50,00

1.11

Издаване на дубликат на медицински документ

5,00

 

 

 

Забележка: От таксата за придружител се освобождава: 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури. 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови