тел.: +359 32 994 700 e

Ценоразпис

МЕДИЦИНСКИ  И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ

МК СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД - ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С
МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ "СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД, ГР. ПЛОВДИВ
Утвърден със Заповед на Управителя № 02/09.01.2016 г.
 
     
№ по ред ВИД УСЛУГА ЦЕНА В ЛЕВА
I. МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
1 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
1.1 Преглед от специалист 30,00
1.2 Вторичен преглед от специалист 20,00
1.3 Преглед от хабилитирано лице - доцент 50,00
1.4 Вторичен преглед от хабилитирано лице 40,00
1.5 Преглед от хабилитирано лице - професор 80,00
   
2 ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
2.1 Оперативно лечение на тумори на нос и околоносни кухини 3000,00
2.2 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия:  
  1. Полипектомия на носни полипи 250,00
  2. Каутеризация на носни конхи (септум) - местна/обща анестезия 300,00/650,00
  3. Конхотомия 650,00
  4. Корекция на изкривена носна преграда 800,00
2.3 Оперативно лечение на нос и околоносни кухини с голям обем на сложност 1950,00
2.4 Оперативно лечение на максиларен синус (външен достъп) 800,00
2.5 Отпушване на слъзни канали през носа - сондиране 350,00
2.6 Хирургично лечение на хроничен дахриоцистит (ендоскопско) 800,00
2.7 Функционално естетична ринопластика - първична 3100,00
2.8 Реконструктивна вторична ринопластика 4500,00
2.9 Ревизионна ринопластика 3500,00
2.10 Хирургично наместване на счупени носни кости с местна/обща анестезия 200,00/650,00
2.11 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха (тимпанопластика II-III тип) 1950,00
2.12 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана с местна/обща анестезия 350,00/650,00
2.13 Корекция на ушни миди - едностранно/двустранно 800,00/1100,00
2.14 Корективни операции на отделни сегменти на ЛОР органи:  
  1. На един сегмент 300,00
  2. На два сегмента 550,00
  3. На повече от два сегмента 1100,00
2.15 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците (тонзилектомия) 800,00
2.16 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците с коблатор II (електродите се закупуват отделно) 900,00
2.18 Аденотомия 650,00
2.17 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 850,00
2.19 Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези /гл. паротис/ 1650,00
2.20 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 600,00
2.21 Хирургична екстракция на зъби:  
  1. Екстракция на еднокоренов зъб 350,00
  2. Екстракция на многокоренов зъб 400,00
  3. Екстракция на корените на дълбоко фрактуриран зъб 450,00
  4. Одонтектомия на полуретиниран зъб 450,00
  5. Одонтектомия на ретиниран зъб 500,00
2.22 Екстирпация на подчелюстната слюнчена жлеза 1200,00
2.32 Отстраняване сиалолит от канала на подчелюстната жлеза 500,00
2.23 Цистектомия ха одонтогенна киста с големина на 3 зъба 800,00
2.24 Цистектомия ха одонтогенна киста с големина над 3 зъба 1000,00
2.25 Ексцизия на повърхностните тумори в устната кухина 500,00
2.26 Затваряне на перфорация на максиларния синус по Реерман 500,00
2.27 Френулотомия с пластика 750,00
2.28 Апикална остеотомия на фронтален зъб 350,00
2.29 Апикална остеотомия на премолар 500,00
2.30 Разкриване на зъб за ортодонско лечение при фронтални зъби/премолари и молари 350,00/500,00
2.31 Гермектомия на един зародиш 500,00
2.33 Оперативни процедури върху гърда с локална екцизия и биопсия 250,00
2.34 Оперативни процедури на тумори на кожа и лигавици 500,00
2.35 Редукционна гениопластика до 2500
   
3 МАНИПУЛАЦИИ
3.1 Диагностика на хъркането 200,00
3.2 Ендоскопска диагностика на ЛОР органи 250,00
3.3 Вземане на венозна кръв 5,00
3.4 Мускулна / подкожна инжекция 3,00
3.5 Венозна инжекция 5,00
3.6 Включване на система (без медикамента) 10,00
3.7 Малка превръзка 10,00
3.8 Средна превръзка 20,00
3.9 Голяма превръзка 40,00
3.10 Сваляне на конци с малка превръзка 20,00
3.11 Сваляне или смяна на тампони и плаки под обща анестезия 80,00
3.12 Отстраняване на конци от оперативна рана 15,00
3.13 Залепване на рана 40,00
3.14 Пункция на синус с местна анестезия 50,00
3.15 Предна носна тампонада с местна анестезия 20,00
3.16 Задна носна тампонада под местна анестезия 40,00
3.17 Промивка на ухо (отстраняване на церумен) 20,00
3.18 Продухване по Полицер 10,00
3.19 Почистване на гранулации на едното ухо с местна анестезия 50,00
3.20 Почистване на гранулации на двете уши с местна анестезия 80,00
3.21 Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно 25,00
3.22 Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия 100,00
3.23 Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия 30,00
3.24 Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс с местна анестезия 50,00
3.25 Екстракция на камък от канала на слунчена жлеза с местна анестезия 50,00
3.26 Шев на лице и шия с местна анестезия 60,00
3.27 Обработка и шев на рана с местна анестезия 60,00
3.28 Обработка и шев на рана с обща анестезия 150,00
3.29 Изпълнение и отчитане на проба Манту 15,00
   
4 ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
4.1 ЕКГ - стандартно 10,00
4.2 Аудиометрия 25,00
4.3 Тимпанометрия 25,00
4.4 Пълно отоневрологично изследване 40,00
4.5 Рентгенография на околоносни синуси/бял дроб 20,00
4.6 Обемна томография на синуси и темпурална кост 100,00
4.7 Консултативно описание на рентгенография 10,00
4.8 Микробиологично изследване 20.00
4.9 Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин 32,00
4.10 Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин, протромбиново време, ККВ, фибриноген 44,00
   
5 БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
5.136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 3835,00
5.137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1950,00
5.138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 845,00
5.140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 195,00
5.173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 2110,00
5.177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1220,00
5.179 Оперативни процедури върху апендикс 725,00
5.180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 810,00
5.181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 555,00
5.182 Оперативни процедури при хернии 746,00
5.183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 780,00
5.184 Конвенционална холецистектомия 1465,00
5.186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2880,00
5.188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1760,00
5.190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2235,00
5.191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1300,00
5.192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1560,00
5.195 Оперативно лечение при остър перитонит 2600,00
5.196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1790,00
5.197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 930,00
5.216 Спешни състояния в гръдната хирургия 585,00
5.223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 860,00
5.225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1300,00
5.226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 920,00
5.227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1120,00
5.228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 550,00
5.229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 390,00
5.230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 930,00
5.231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 1045,00
5.999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 130,00
   
БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА
5А.18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност 325,00
5А.22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 250,00
5А.23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 335,00
5А.25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 75,00
5А.26 Амбулаторни хирургични процедури 110,00
5А.34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 155,00
   
II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1.1 VIP стая лукс - самостоятелна, вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс и избор на храна 250,00
1.2 VIP стая - вкл. комплект хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; Wi-Fi 150,00
1.3 VIP удобства, вкл. комплект хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; Wi-Fi 60,00
1.4 Придружител на пациент без ползване на легло- на ден 40,00
1.5 Придружител на пациент с ползване на легло- на ден 100,00
1.6 За втори придружител на пациент без ползване на легло- на ден 200,00
1.7 Индивидуален сестрински пост за дневно дежурство - 12 часа 80,00
1.8 Индивидуален сестрински пост за нощно дежурство - 12 часа 100,00
1.9 Индивидуален санитарен пост за дневно дежурство - 12 часа 40,00
1.10 Индивидуален санитарен пост за нощно дежурство - 12 часа 50,00
1.11 Издаване на дубликат на медицински документ 5,00
     
Забележка: От таксата за придружител се освобождава: 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури. 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара
Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.
     
Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови