тел.: +359 32 994 700 e

Ценоразпис

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД

 

Приложение 1

Ц Е Н О Р А З П И С

МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ "СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН" ООД, ГР. ПЛОВДИВ

 

Утвърден със Заповед на Управителя № 42/11.06.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 45/21.06.2018 г.

 

 

 

 

по ред

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА В ЛЕВА

I. МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

1

КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД

1.1

Преглед от специалист

40,00

1.2

Вторичен преглед от специалист

25,00

1.3

Преглед от хабилитирано лице - доцент

50,00

1.4

Преглед от хабилитирано лице - професор

100,00

 

 

 

2

ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ

2.1

Оперативно лечение на тумори на нос и околоносни кухини

3 000,00

2.2

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия:

 

 

1. Полипектомия на носни полипи

850,00

 

2. Каутеризация на носни конхи (септум) - местна/обща анестезия

300,00/650,00

 

3. Конхотомия

650,00

 

4. Корекция на изкривена носна преграда

800,00

2.3

Оперативно лечение на максиларен синус (външен достъп)

800,00

2.4

Оперативно лечение на максиларен синус (ендоназален достъп)

1 200,00

2.5

Ендоскопско оперативно лечение на синуси (пансинусотомия) - (шейвърните остриета се заплащат отделно)*

2 100,00

2.6

Отпушване на слъзни канали през носа - сондиране

500,00

2.7

Хирургично лечение на хроничен дахриоцистит (ендоскопско)

800,00

2.8

Функционално-естетична ринопластика - първична

3 500,00

2.9

Реконструктивна вторична функционална ринопластика

4 500,00

2.10

Ревизионна вторична функционална ринопластика

4 000,00

2.11

Оперативно лечение на хронична дисфункция на синуси и Евстахиева тръба с балонен катетър (косумативите се заплащат отделно)*

1 200,00

2.12

(нова, със Зап. №45/21.06.2018 г.) Увуло-фаринго-палатопластика

2 000,00

2.13

Хирургично наместване на счупени носни кости с местна/обща анестезия

200,00/650,00

2.14

Оперативно лечение на носни деформации

550,00

2.15

Затваряне на перфорация на максиларния синус по Реерман

500,00

2.16

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха (тимпанопластика II-III тип)

1 950,00

2.17

Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана с местна/обща анестезия

350,00/650,00

2.18

Корекция на ушни миди - едностранно/двустранно

800,00/1100,00

2.19

Операции на отделни сегменти на ЛОР органи:

 

 

1. На един сегмент

300,00

 

2. На два сегмента

550,00

 

3. На повече от два сегмента

1 100,00

2.20

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците (тонзилектомия)

800,00

2.21

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците с коблатор II (електродите се закупуват отделно)*

900,00

2.22

Аденотомия

650,00

2.23

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

850,00

2.24

Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези /гл. паротис/

1 650,00

2.25

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

600,00

2.26

Хирургична екстракция на зъби:

 

 

1. Екстракция на еднокоренов зъб

350,00

 

2. Екстракция на многокоренов зъб

400,00

 

3. Екстракция на корените на дълбоко фрактуриран зъб

450,00

 

4. Одонтектомия на полуретиниран зъб

450,00

 

7. Одонтектомия на ретиниран зъб

500,00

2.27

Екстирпация на подчелюстната слюнчена жлеза

1200,00

2.28

Отстраняване сиалолит от канала на подчелюстната жлеза

500,00

2.29

Цистектомия на одонтогенна киста с големина на 3 зъба

800,00

2.30

Цистектомия на одонтогенна киста с големина над 3 зъба

1000,00

2.31

Ексцизия на повърхностните тумори в устната кухина

500,00

2.32

Френулотомия с пластика

750,00

2.33

Апикална остеотомия на фронтален зъб

350,00

2.34

Апикална остеотомия на премолар

500,00

2.35

Разкриване на зъб за ортодонско лечение при фронтални зъби/премолари и молари

350,00/500,00

2.36

Оперативно лечение на новообразувания в лицево-челюстната област

1 450,00

2.37

Гермектомия на един зародиш

500,00

2.38

Оперативни процедури на тумори на кожа и лигавици

500,00

2.39

Редукционна гениопластика

до 2500

2.40

Аугментационна мамопластика

7 300,00

 

 

 

3

АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.1

Диагностика на хъркането

200,00

3.2

Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна/обща анестезия

250,00/650,00

 

4

МАНИПУЛАЦИИ

4.1

Проба за чувствителност към антибиотик

5,00

4.2

Поставяне на абокат

10,00

4.3

Промивка на ухо (отстраняване на церумен)

20,00

4.4

Почистване на гранулации на едното ухо с местна анестезия

50,00

4.5

Почистване на гранулации на двете уши с местна анестезия

80,00

4.6

Пункция на синус с местна анестезия

50,00

4.7

Сваляне или смяна на тампони и плаки под обща анестезия

100,00

4.8

Предна носна тампонада с местна анестезия

20,00

4.9

Задна носна тампонада под местна анестезия

40,00

4.10

Продухване по Полицер

10,00

4.11

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно

25,00

4.12

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия

100,00

4.13

Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия

30,00

4.14

Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс с местна анестезия

50,00

4.15

Екстракция на камък от канала на слунчена жлеза с местна анестезия

50,00

4.16

Шев на лице и шия с местна анестезия

60,00

4.17

Сваляне на конци с малка превръзка

20,00

4.18

Залепване на рана

40,00

4.19

Обработка и шев на рана с местна анестезия

60,00

4.20

Обработка и шев на рана с обща анестезия

150,00

 

 

 

5

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

5.1

Рентгенография на околоносни синуси/бял дроб

20,00

5.2

Обемна томография на синуси и темпорална кост

100,00

5.3

Консултативно описание на рентгенография

10,00

 

 

 

6

ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

6.1

ЕКГ - стандартно

10,00

6.2

Измерване на артериално кръвно налягане

1,50

6.3

Микробиологично изследване

20,00

6.4

Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин

32,00

6.5

Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна, глюкоза, урея, креатинин,билирубин, тотал протеин, протромбиново време, ККВ, фибриноген

44,00

6.6

Пакет изследвания - ПКК, СУЕ, време кървене, време съсирване, урина-пълна

17,00

 

 

 

7

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

7.69

Виокоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт - само за процедури с код ***48.36 и ***49.31

1 105,00

7.72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, само за лица над 18 години

780,00

7.74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, само за лица над 18 години

1 197,00

7.136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

3 835,00

7.137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 950,00

7.138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

845,00

7.140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

250,00

7.158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани, при лица над 18 години

715,00

7.173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 314,00

7.175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 380,00

7.177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 430,00

7.179

Оперативни процедури върху апендикс

845,00

7.180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

845,00

7.181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

650,00

7.182

Оперативни процедури при хернии

845,00

7.183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

910,00

7.184

Конвенционална холецистектомия

1 495,00

7.185

Лапароскопска холецистектомия, за лица над 18 години

1 235,00

7.186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 990,00

7.188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1 885,00

7.190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2 366,00

7.191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 300,00

7.192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1 560,00

7.193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1 - 4 N 0-2 M0-1- Блок 1, без кодове 92.21 и 92.29

1 690,00

7.194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, за лица над 18 години

390,00

7.195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 860,00

7.196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 950,00

7.197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

975,00

7.199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания, за лица над 18 години

715,00

7.199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания, за лица над 18 години

397,00

7.200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболвания и последици от травми и изгаряния, за лица над 18 години

1 040,00

7.202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидна жлеза, със среден обем и сложност, за лица над 18 години

1 040,00

7.209

Хирургично лечение при травма на главата, при лица над 18 години

1 365,00

7.216

Спешни състояния в гръдната хирургия

715,00

7.225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 300,00

7.226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

917,00

7.227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

1 122,00

7.228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

650,00

7.229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

390,00

7.230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

1 170,00

7.999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

299,00

 

 

 

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕН АЛГОРИТЪМ ПО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА

7А.4.

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

237,00

7А.11.

Консервативно лечение на продължителна бобречна количка - при лица над 18 години

118,00

7А.18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

325,00

7А.22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

251,00

7А.23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

333,00

7А.25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

75,00

7А.26

Амбулаторни хирургични процедури

117,00

7А.34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

156,00

 

8

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ - при остойностяване чрез леглоден

8.1

Ден престой във всички отделения

100,00

 

 

 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1

VIP стая лукс - самостоятелна, с едно легло и мека мебел и вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi - на ден

150,00

2

VIP стая лукс – с две легла, вкл. хавлиена кърпа за баня и ръце; сок; вода; оборудван кухненски бокс; избор на храна и Wi-Fi - на ден

260,00

3

VIP пакет - VIP стая лукс - самостоятелна, с единично легло и включен индивидуален сестрински пост за 12 часа - на ден

230,00

4

VIP пакет - VIP стая лукс - самостоятелна, с единично легло и включен индивидуален санитарен пост за 12 часа - на ден

180,00

5

Придружител на пациент без ползване на легло- на ден

40,00

6

Придружител на пациент с ползване на легло- на ден

100,00

7

За втори придружител на пациент без ползване на легло- на ден

200,00

8

Индивидуален сестрински пост за дневно дежурство - 12 часа

80,00

9

Индивидуален сестрински пост за нощно дежурство - 12 часа

100,00

10

Индивидуален санитарен пост за дневно дежурство - 12 часа

40,00

11

Индивидуален санитарен пост за нощно дежурство - 12 часа

50,00

12

Издаване на дубликат на медицински документ

5,00

 

 

 

Забележка: От таксата за придружител се освобождава: 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури. 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара * В цената на платената операция не влизат медицинските изделия, които следва да бъдат заплащани от пациента.

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.Добавете коментар


Защитен код
Обнови