тел.: +359 32 994 700 e

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ УЧИКОВ, Д.М.Н

prof A_Uchikov

Специалист по гръдно - коремна хирургия. Извършва всички видове операции в областта на общата, гръдната и коремната хирургия. Работи лапароскопска хирургия и бронхоскопия.

Образование

Възпитаник на МУ-Пловдив, където придобива специалност по „Обща хирургия“ през 1991 г. и специалност по „Гръдна хирургия“ през 1996 г. Има защитена дисертация на тема „Остър панкреатит – нарушения в дишането и белодробни усложнения”, а през 2010 г. защитава дисертация на тема „ Прогностични фактори и далечни резултати при оперирани болни с недребноклетъчен белодробен карценом”.

Професионален път

От 2005г. е избран за доцент по гръдна хирургия в клиниката по Гръдно – коремна хирургия, а 2011г. е избран за професор по Обща хирургия в клиниката. От 2010г. до момента е назначен за началник на клиниката по Гръдно – коремна хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, а от 2012г. е избран за ръководител на катедрата по „Специална хирургия” към МУ-Пловдив.

Има придобити Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия. Проведени специалицации в чужбина: 1.06.2007г. – Франция Болница „Пол Брус” Париж.; 2.05.2009г. Австрия Виена – АКХ – Ендоскопска хирургия.

От 1999 г. и по настоящем е Републикански консултант по гръдна хирургия.

Има издадени 136 публикации в наши и чужди списания. Участие в 5 учебника и 2 ръководства по хирургия. 

 

 

 

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови