тел.: +359 32 994 700 e

ПРОФ. Д-Р СПАС КОНСУЛОВ, Д.М.

Konsulov

Специалист по оториноларингология и онкология. Извършва оперативни интервенции при вътречерепни усложнения от ушен произход. Тумори на външното и средно ухо. Заболявания на слюнчените жлези, тумори на слюнчените жлези. Оперативни интервенции при туморни заболявания на ларинкс и хипофаринкс, тотални и частични ларингектомии, селективни и радикални шийни дисекции, тумори на шията – доброкачествени и злокачествени. Различни видове пластики с ламба при туморни заболявания на глава и шия. Риногенни вътречерепни усложнения - медиофациални резекции, резекция на горна челюст, екзантерация на орбита при туморни заболявания. Различни видове частични и тотални резекции на език при карциноми с мандибулотомия или резекция на долна челюст. Различни видове бронхоскопии и езофагоскопии с екстракция на чужди тела. Оперативни интервенции при обструктивна сънна апнея на меко небце. Абсцеси на глава и шия съпроводени с трахеотомия.

 

Образование

През 1981г. завършва Висш Медицински институт „ Ив. П. Павлов” Пловдив
Медицина
Медицинска академия

1987 г.
Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлбени болести

2002 г
Диплома за призната специалност по Онкология

2002 г
Образователна и научна степен „Доктор”

2009 г.
Научно звание „Доцент“

2009г.
Медицински Университет гр. Пловдив
„Здравен менджмънт” ОКС „МАГИСТЪР”

30.05.2018 г.
Спечелен конкурс за заемане на академична длъжност „професор“

Владее английски и руски език

Професионален път

 • През 1981 т. започва трудовия си стаж започва в СЗУ, с. Синитиево като участъков лекар до 1984 г.
 • 14.06.1984 г ВМИ – гр. Пловдив асистент при катедра по УНГ болести В УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД
 • От 2002 до 2005 г. Началник клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Георги"
 • От 2005 до 2014г. Главен административен асистент
 • От 01.07.2014г. до момента – Началник клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Св. Георги“
 • Към момента - консултант в МЦ и МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян” - Пловдив

 

Монографичен труд и публикации:

 • „Малигнен меланом на външния слухов проход“ – 2013 г.
 • „Тежка ларингеална обструкция причинена от киста на ларинкса“ – 2016 г.
 • „Остър среден отит в детска възраст“ – 2016 г.
 • „Първичен папиларен карцином в киста на дуктус тироглосус“ – 2016 г.
 • „Рецидивираща респираторна папиломатоза при инфекция с HPV – една малко позната патология у децата“ – 2016 г.
 • „Тумор на гломус каротикус-диагностика и терапевтично поведение“ – 2016 г.
 • „Плеоморфен аденом в парафарингеалното пространство – диагностика и терапевтично поведение“ – 2016 г.
 • „Мукоцеле произхождащо от жлезите на Blandin-Nuhn“ – 2017 г.
 • „Рак на езика с предно-латерална локализация – комплексно лечение и резултати“ – 2017 г.
 • Дисертационен труд „Възможности на функционалните шийни дисекции в оперативното лечение на лимфна система при рак на ларинкса и хипофаринкса“ – 2018 г.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови