Административни услуги

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здрвната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи


Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.