Оториноларингология

Проф. Д-р Карен Джамбазов, Д.М.


Проф. Д-р Карен Джамбазов, Д.М.Образование:

Завършил Медицински Университет Пловдив, с образователно – квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър – Лекар;
Специалист по Ушно-носно-гърлени болести Завършено Второ Висше Образование – Магистър по Здравен Мениджмънт Професор към МУ Пловдив

Сфери на дейност:

Микроендоскопска хирургия на синусите
Ринопластика
Слъзни пътища и база на черепа
Операции на Ушите носа и гърлото

Официално СV

 • Образование
 • Трудов стаж
 • Участия в Конгреси
 •  

   

   

  • От  февруари 2012

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  • обазователно – квалификационна степен

  .професионална квалификация

   

  • Октомври 2006 – 2012

   

  Завършено Второ Висше Образование – Магистър по „Здравен Мениджмънт“,  диплома № 074/27.04.2009 г.

  Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив

  Лектор към Медицински Университет и към Медицински Колеж Пловдив

  Професор ,  диплома № 010-П/01.02.2012 г.

  Професор  по УНГ болести 

  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив

  Лектор към Медицински Университет и към Медицински Колеж Пловдив

  • обазователно – квалификационна степен Доцент,  диплома № 23920/13.10.2006 г.
  • професионална квалификация Доцент по УНГ болести 
   

  • Февруари 2011

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  • професионална квалификация

   

   

   

  • Януари 1997-2001

  Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив

  Свидетелство № ПА 0426/16.02.2011 г. за правоспособност по „Ендоскопия на хранопровод и екстракция на чужди тела“.

  Свидетелство № ПА 0428/16.02.2011 г. за правоспособност по „Ендоскопия на носни и околоносни кухини“.

  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив
  • обазователно – квалификационна степен Доктор по Медицина, диплома № 27456/01.08.2001 г.
  • професионална квалификация Докторант по УНГ болести,  Ринология, Микроендоскопска Синус-хирургия
  • Октовмри 1991-1995
  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив
  • обазователно – квалификационна степен Специалист
  • професионална квалификация Специалист по Ушно-носно-гърлени болести, диплома № 000609/01.07.1995 г.

   

  • 1985-1991
  • Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински Университет Пловдив
  • обазователно – квалификационна степен Магистър
  • професионална квалификация Магистър – Лекар, диплома № 008331/11.11.1991 г.

   

  Майчин език Български
  Други езици
    Английски
  Четене Отлично
  Писане Отлично
  Разговор Отлично
  Немски
  Четене Отлично
  Писане Отлично
  Разговор Отлично
  РУСКИ
  Четене Отлично
  Писане Добро
  Разговор Добро
  Технически умения и компетенции

   

  Членства в Организации, Съюзи,Редакционни Колегии

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ

  УНГ- ендоскопия и УНГ-Микрохирургия

  Работа с компютри – MS WINDOWS, MS Office, Adobe, Photoshop, Internet Applications

  Заместник-председател на Българско Национално сдружение по Оториноларингология, хирургия на глава и шия

  Член, Съосновател и Заместник-председател на Българското Ринологично дружество

  Член на Немското Дружество по Оториноларингология, Хирургия на Главата и Шията

  Член на Европейската Академия по Оториноларингология

  Член на Европейското Дружество по Ринология

  Член на Управителния съвет на Асоциацията на Университетските болници в България

  Член на Редакционната Колегия на Списание Мединфо

  Член на Академичен съвет на МУ-Пловдив

  Председател на държавна изпитна комисия по УНГ болести, назначен със Заповед № РД-19-3/25.03.2015 г.

   

  2016 г. – ПРИЗ ЗА МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА ОТ БЛС

  2009 г.- ИЗБРАН ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЛОВДИВ

  Участия в Курсове
  10 –месечна специализация със Стипендия на Немската Служба за Академичен обмен на тема “ Микроендоскопска синус хирургия, Пластична и реконструктивна хирургия на базата на черепа” за периода 1.10.1995 год – 31.07.1996 год. в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф Участие в програма за следдипломно обучение по:

  1.Микроендоскопска Ендоназална Синус хирургия,

  2. Пластична и реконструктивна хирургия на лицето,

  3.Хирургия на базата на черепа

  2-месечна специализация

  за периода 1.10.1996 год-30.11.1996 год в Германия, град      Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф

  Участие в 3 клинични проучвания:

  1. Мукоцилиарен клирънс при пациенти със сух ринит

  2. Обгрижване на пациентите след пансинус операции

  3. Хирургия на слъзните пътища

  Курс за периода 1.12-2.12.1995 год. в Германия, град Майнц, Клиника по УНГ-Болести при Прив.Доц.Д-р Х.Велкоборски Курс  “Тумори на главата и шията”
  Курс за периода 2.02-3.02.1996 год в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф Курс  “Ендоназална микроендоскопска хирургия на околоносните кухини”
   

  Клинико-анатомичен курс за периода 27.03-29.03 1996 год в Германия, град Вюрцбург, Университетска Клиника по УНГ-Болести при Проф.Д-р Й.Хелмс

   

  Клинико-анатомичен курс “Странична лицева област, Фоса инфратемпоралис, Парафарингеално пространство, Фаринкс”

  Операционен курс за периода 25.01-27.01 2001 год в Германия, град Фулда, Клиника по УНГ-Болести Пластична и реконструктивна хирургия на главата и шията при Проф.Д-р В.Драф Операционен курс “Ендоназална хирургия на носа и околоносните кухини”
  Курс към Образователна програма на УНГ-Клиниките в Ерфурт, Фулда, Касел, Зул, 17.11.2001 год в Германия, град Ерфурт Клиника ХЕЛИОС при Проф.Д-р Д.Есер Курс  “Тимпанопластика, Ринопластика, Интраоперативна навигация при хирургия на главата и шията”
  Курс към Немската Академия за УНГ Болести, Хирургия на главата и шията – 7.05.2005год., Германия, Ерфурт,  при Проф.д-р К.Хьорман Курс  ”Корекция на клепнали уши ”
  Курс към Немското Дружество по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията – 7.05.2005год., Германия, Ерфурт,  при Проф.д-р К.Бахерт

  Курс към Немската Академия за УНГ Болести, Хирургия на главата и шията – 8.05.2005год., Германия, Ерфурт,  при Проф.д-р К.Хьорман

  Курс ”Новите методи на терапия като опции при носна полипоза ”

   

  Курс  ”Достъпи до предна черепна ямка”

  Курс  ”Дисекционен курс по оформяне на радиално ламбо от предмишница ”

   

  Курс към Cochlear Training and Education Centre, Белгия – Ноември 2007 г.

   

  Курс  към Немското Дружество по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията – 2-3.05.2008 год., Германия, Бон, при Проф.д-р Ф.Ботц

  Курс  към Международния Мастерклас в Милано при Европейската Академия по УНГ– 27-31.03.2009 год., Италия , Милано,

  Порф.П. Кадтелнуово, Проф.П.Палма

  Курс  към Немската Акадимия по УНГ Болести, Хирургия на главата и шията – 23.05.2009 год., Германия, Бон, при Проф.д-р К.Хьорман

  Курс  към  Катедра по УНГ и Максилофациална хирургия, Факултет по Медицина, Медицинки университет – Марибор 12-14.11.2010 год, Словения, Марибор при Проф.д-р Богдан Цизмаревич, д.м.

  Курс  към  Клиника по УНГ на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 3-5.07.2012 год, България, Стара Загора при Доц.д-р Петър Руев, д.м.

  Курс  11-13.07.2013 год, България, Пловдив при Доц.д-р Диляна Вичева, д.м., България, Пловдив

   

  Курс  към  Катедра по УНГ и Максилофациална хирургия, Факултет по Медицина, Медицинки университет – Марибор 1-3.02.2013 год, Словения, Марибор при Проф.д-р Богдан Цизмаревич, д.м.

  Advanced Surgical CI Course

   

   

   

  Курс  с издаване на Сертификат от Камерата на Лекарите на Нордхайн

   

  Курс  ”Ендоскопска Микрохирургия на околоносните кухини и черепната база”

  Курс  ”Ринопластика”

  Курс  ”Ринопластика”

  Курс  по „Ендоназална ендоскопия – подходи за параназална ендоскопия и основа на черепа“

   

  Курс по „Ринопластика – лечение на перфурациите на септума“

  Курс по „Хирургия на живо на нос и параназални синуси“

  Професионален курс „NESS 2013” по навигирана ендоскопска синус хирургия“

   

  Курс  към  Клиника по УНГ на МБАЛ „Тракия“ 27-29.03.2015 год, България, Стара Загора при Доц.д-р Петър Руев, д.м.

   

  Курс  към  Клиника по УНГ, Чикаго, 14.05.2016 год, Чикаго, Илинойс, САЩ

  Курс  към „Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия“  на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, 06-10.03.2017 год, България, Пловдив

   

  Курс  към Международния Мастерклас в Милано при Европейската Академия по УНГ– 2428.03.2017 год., Италия , Милано,

  Порф.П. Кадтелнуово, Проф.П.Палма

  Курс към Катедрата по УНГ болести на МУ-Пловдив, 16-17.12.2017 г., Пловдив, България

  Курс  към „Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия“  на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, 06-09.03.2018 год, България, Пловдив

  International Summer School, 09-13 юли 2018 г., Италия, Бреша

  Курс  към „Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия“  на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, 05-08.03.2019 год, България, Пловдив

   

  „Трети курс по отохирургия“

   

  Курс за напреднали по „Ендоскопска хирургия на основата на черепа“

  Live surgery курс на тема „Диагностика и хирургично лечение на параназалните синуси и слъзните пътища с функционална ендоназална хирургия“

   

  Курс  ”Ендоскопска Микрохирургия на околоносните кухини и черепната база”

  Курс  ”Ринопластика”

  Курс „Ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър“ – участие като лектор и оператор

  Live surgery курс на тема „Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища“

  Transnasal endoscopic surgery: From sinuses to skull base

  Live surgery курс на тема „Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища“

              

• юни 2010 г. до сега Изпълнителен Директор на УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив, Бул.”Пещерско шосе” 66
 май 2014 г. до сега

Име и адрес на работодателя

· Заемана длъжност

• февруари 2012

Име и адрес на работодателя

Катедра по УНГ Болести при МУ – Пловдив, Бул.”Пещерско шосе” 66, гр. Пловдив

Ръководител Катедра по УНГ Болести

Катедра по УНГ Болести при МУ – Пловдив,  Бул.”Пещерско шосе” 66, гр. Пловдив

Заемана длъжност Академична длъжност ПРОФЕСОР

 

 

• юли 2014 до сега

 
• Име и адрес на работодателя Министерство на здравеопазването на Република България
• Заемана длъжност Национален консултант по УНГ болести
• юли 2006 до сега
Име и адрес на работодателя Клиника по УНГ Болести при УМБАЛ “ Св. Георги” Пловдив,

Бул.”Пещерско шосе”66, Пловдив 4002

Заемана длъжност Лекар – оториноларинголог
 

• октомври 2006

Име и адрес на работодателя Катедра по УНГ Болести при МУ-Пловдив,

Бул.”Пещерско шосе”66, Пловдив 4002

Заемана длъжност Научно звание ДОЦЕНТ
• Октомври 2000 –  юни 2006
Име и адрес на работодателя

Заемана длъжност

Клиника по УНГ Болести при УМБАЛ “ Св. Георги” Пловдив,

Бул.”Пещерско шосе”66, Пловдив 4002

Главен асистент и старши ординатор

• Март 2000 – октомври 2000
Име и адрес на работодателя Клиника по УНГ Болести при ВМИ – Пловдив,

Бул. ”Пещерско шосе” №66, Пловдив 4002

Заемана длъжност Главен асистент
• Октомври 1996 – 2000
• Име и адрес на работодателя Катедра по УНГ Болести при МУ – Пловдив,

Бул.”Пещерско шосе”66, Пловдив 4002

• Заемана длъжност Старши Асистент
• Октомври 1996 – 2000
Име и адрес на работодателя Клиника по УНГ Болести при ВМИ – Пловдив,

Бул.”Пещерско шосе”66, Пловдив 4002

Заемана длъжност Асистент
• Октомври 1991 – 1996
• Име и адрес на работодателя Катедра по УНГ Болести при МУ – Пловдив,

Бул. „Васил Априлов №15А, Пловдив 4002

• Заемана длъжност Асистент
Октомври 2017 г.

Септември 2017 г.

Октомври 2016 г.

Октомври 2016 г.

Октомври 2016 г

Юни 2016 г.

Май 2016 г.

Март 2016 г.

Октомври 2015 г.

Септември 2015 г.

Март 2015 г.

Септември 2015 г.

Октомври 2014 г.

Септември 2014 г.

Май 2014 г.

Октомври 2013 г.

Септември 2012 г.

.

Юни 2012 г.

Април 2012

Септември  2011 г.

.

19.-23.май 2004 , Бад Райхенхал, Гермения

Ноември 2001 г.

Октомври  2001 г.

20.-23.юни 2001 г.

4-th Congress of European ORL-HNS, Барселона, Испания 07.10-11.10.2017 г.

12-ти Конгрес по Оториноларингология, Правец, България, 29.09.2017-01.10.2017

11- ти Национален конгрес по Оториноралингология, Свети Влас, България

11-ти Витреоретинален симпозиум, Пловдив, България

5-та Българо- Италианска ринологична среща и Национална конференция по Ринология и Риноалергология, Сенигалия, Италия

6-та научна конференция „Новости в онкологията на главата и шията“, Правец, България

„Седми световен конгрес по Ендоскопска хирургия на черепната основа“, Чикаго, САЩ

„eXlsa – екстремна хирургия на живо Арена“, Варезе, Италия

10-ти Витреоретинален симпозиум, Пловдив, България

Международно училище по Ринопластика, Русе, България

„Синоназална, основа на черепа & орбита ендоскопска хирургия“, „Ринопластика“ Милано, Италия

4-та Българо- Италианска ринологична среща, Русе, България

Първи Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие, Варна, България

Национален симпозиум по Оториноларингология, България

85-та годишна среща на Немското общество по Оториноларингология и хирургия на глава и шия, Дортмунд, Германия

8-ми Витреоретинален симпозиум, Пловдив, България

8-ми Белинов симпозиум с международно участие „Възпалителни заболявания в Оториноларингологията”, Златни пясъци, България

Първи Балкански конгрес по Педиатрия и 12-ти конгрес на Българската Педиатрична асоциация, Пловдив, България

5-ти международен конгрес по Ендоскопска хирургия на мозък, основа на черепа и гръбначен стълб, комбиниран с първа глобална актуализация по синуси и нос, Виена, Австрия

30-то издание на HOPE – програма за обмен на болнични професионалисти по по-добро здраве – предизвикателство за болничната и първична здравна помощ, Германия

Октомври 2010 г.

Май 2010 г

Май 2010 г.

Януари 2010 г.

мАЙ 2008 г.

май 2005 г.

май 2004 г.

5-ти Витреоретинален симпозиум, Пловдив, България

81-ва  годишна среща на Немското общество по Оториноларингология и хирургия на глава и шия, Бон, Германия

Академия по Алергии, Брюксел, Белгия

„Възпалителни заболявания на горните дихателни пътища. Патофизиология, лечение и прозрения”, Прага, Чехия.

Сертификат от Камарата на доктори по медицина на Северен Рейн, Бон, Германия

4-та Конференция  на Германската Академия по Оториноларингология, Хирургия на главата и шията и  и 76-ти Конгрес на Германската Асоциация по Оториноларингология, Хирургия на главата и шията, Ерфурт, Германия

75-ти Конгрес на Германската Асоциация по Оториноларингология, Хирургия на главата и шията, Бад Райхенхал, Германия

Октомври 2001 г.

Юни 2001 г.

1-ви Балкански курс по Оториноларингология и Алергология

7-ми Национален конгрес по Оториноларингология

5-ти Балкански конгрес по медицина и дентална медицина и хирургия на глава и шия

Пловдив, България

2-ри Световен Конгрес по Оториноларингология,Ендоскопия и Лазерна Хирургия

11-ти Панхеленик Конгрес по Оториноларингология, Хирургия на главата и шията, Атина,, Гърция

Януари 2001 г. 2-ри Международен Симпозиум по Матастазите при карцином на главата и шията, Марбург, Германия
Май 2000 г. 2-ри Национален Видеосеминар по Отология и Невро-отология, Стара Загора, България

Какво казват пациентите на Д-р Карен Джамбазов


Искам да изкажа огромната си благодарност към целия екип на болницата. Лечението, обслужването и грижите бяха на голямо ниво! Специални благодарности на ПРОФ. ДЖАМБАЗОВ и целия му екип за старанието и прекрасната работа! Върнахте надеждата и желанието ми за живот! Благодаря!


В. Василев


Иcĸaм дa Bи изĸaжa бeзĸpaйнaтa cи блaгoдapнocт зa тoвa, ĸoeтo cътвopиxтe! Oщe oт пъpвaтa ни визитa, двaмaтa c мoята cъпpyга пoчyвcтвaxмe, чe cмe в cигypни pъцe, в pъцeтe нa xopa-пpoфecиoнaлиcти, ĸoитo знaят ĸaĸвo пpaвят. Искрени благодарности на ПРОФ.КАРЕН ДЖАМБАЗОВ и целия му екип за всеотдадеността и високия ви професионализъм. Благодаря Ви !


Станислав Петров


Благодаря на проф.Джамбазов, както и на целия екип на болницата! Висок професионализъм и отношение, много добри условия в болничното заведение, препоръчвам!


Павел Гинев


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.