Ценоразпис


МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МБАЛ “СВ.СВ. КОЗМА И ДАМЯН” ООД,  ГР. ПЛОВДИВ

Утвърден със Заповед на Управителя № 19/20.06.2022 г., изм. и доп. със Заповед № 24/09.08.2022 г., Заповед №30/21.09.2022 г., №36/26.10.2022 г., Заповед №4/25.01.2023 г., Заповед № 5/01.02.2023 г., Заповед № 15/09.05.2023 г., Заповед №18/17.05.2023 г., Заповед №12/13.02.2024 г., Заповед №33/29.04.2024 г.

в сила от: 01.05.2024 г.


 • КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ70,00
 • ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ35,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ДОЦЕНТ100,00
 • ПРЕГЛЕД ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ – ПРОФЕСОР200,00
 • ПРЕДОПЕРАТИВНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ60,00
 • ПРЕДОПЕРАТИВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НУЖДАТА ОТ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ160,00
 • ПЛАТЕНИ ОПЕРАЦИИ
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ5 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ БЕЗ/СЪС ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ:
 • 1. ПОЛИПЕКТОМИЯ НА НОСНИ ПОЛИПИ2 000,00
 • 2. КАУТЕРИЗАЦИЯ НА НОСНИ КОНХИ (ТУРБИЕКТОМИЯ)1 600,00
 • 3. КОНХОТОМИЯ1 100,00
 • 4. КОРЕКЦИЯ НА ИЗКРИВЕНА НОСНА ПРЕГРАДА3 500,00
 • 5. РЕОПЕРАЦИЯ НА ИЗКРИВЕНА НОСНА ПРЕГРАДА4 000,00
 • 6. ВАРИЦИ НА НОСНА ПРЕГРАДА (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ)2 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАКСИЛАРЕН СИНУС (ЕНДОНАЗАЛЕН ДОСТЪП)5 000,00
 • ЕНДОСКОПСКО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНУСИ (ПАНСИНУСОТОМИЯ)6 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧЕН ДАХРИОЦИСТИТ (ЕНДОСКОПСКО)3 200,00
 • СИНУСКОПИЯ2 500,00
 • ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧНА РИНОПЛАСТИКА – ПЪРВИЧНА5 000,00
 • РЕКОНСТРУКТИВНА ВТОРИЧНА ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА7 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИСФУНКЦИЯ НА СИНУСИ И ЕВСТАХИЕВА ТРЪБА С БАЛОНЕН КАТЕТЪР5 600,00
 • УВУЛО-ФАРИНГО-ПАЛАТОПЛАСТИКА2 500,00
 • ХИРУРГИЧНО НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИ НОСНИ КОСТИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ1 500,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НОСНИ ДЕФОРМАЦИИ1 500,00
 • ЗАТВАРЯНЕ НА ПЕРФОРАЦИЯ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС ПО РЕЕРМАН1 500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛУХОТА ПРИ ПРОВОДНО НАМАЛЕНИЕ НА СЛУХА (ТИМПАНОПЛАСТИКА II-III ТИП)5 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ1 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪНШНОТО УХО И ТЪПАНЧЕВАТА МЕМБРАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ3 000,00
 • РЕКУНСТРУКЦИЯ НА УШНИ МИДИ4 200,00
 • РЕКУНСТРУКЦИЯ НА УШНА МИДА2 300,00
 • ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛНИ СЕГМЕНТИ НА ЛОР ОРГАНИ:
 • 1. НА ЕДИН СЕГМЕНТ800,00
 • 2. НА ДВА СЕГМЕНТА1 100,00
 • 3. НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА СЕГМЕНТА1 500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ (ТОНЗИЛЕКТОМИЯ)2 500,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛИВИЦИТЕ С КОБЛАТОР II3 400,00
 • АДЕНОТОМИЯ1 500,00
 • МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ НА ТУМОРИ И СТЕНОЗИ НА ЛАРИНКСА И ТРАХЕЯТА 3 000,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ /ГЛ. ПАРОТИС/3 200,00
 • ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА 3 500,00
 • ХИРУРГИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ:
 • 1. ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ600,00
 • 2. ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ700,00
 • 3. ОДОНТЕКТОМИЯ НА РЕТИНИРАН ЗЪБ700,00
 • ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ СИАЛОЛИТ ОТ КАНАЛА НА ПОДЧЕЛЮСТНАТА ЖЛЕЗА1 800,00
 • ЕКСЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ТУМОРИ В УСТНАТА КУХИНА1 600,00
 • ФРЕНУЛОТОМИЯ С ПЛАСТИКА1 500,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ФРОНТАЛЕН ЗЪБ650,00
 • АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ НА ПРЕМОЛАР650,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ650,00
 • РАЗКРИВАНЕ НА ЗЪБ ЗА ОРТОДОНСКО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕМОЛАРИ И МОЛАРИ650,00
 • ГЕРМЕКТОМИЯ НА ЕДИН ЗАРОДИШ650,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК (БЕДРО; ПОДБЕДРИЦА; ХОДИЛО; ГЛЕЗЕН)1 400,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА РЪКА1 200,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА КИТКА – ГОРЕН КРАЙНИК800,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ЛЕКА2 000,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – СРЕДНА2 500,00
 • ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ХАЛУКС ВАЛГУС ЕДНОСТРАННО – ТЕЖКА3 000,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА4 000,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – СРЕДНА5 000,00
 • ДВУСТРАННА КОРЕКЦИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС ДВУСТРАННО – ЛЕКА6 000,00
 • ОПЕРАЦИЯ НА БУНИОНЕТ1 300,00
 • РЕВИЗИЯ НА ХАЛУКС ВАЛГУС3 500,00
 • ХАЛУКС ВАЛГУС С МОМЕНТАЛНО НАТОВАРВАНЕ2 500,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКО ХОДИЛО2 700,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛОСКОСТЪПИЕ СЪС СУПТАЛАРЕН ИМПЛАНТ3 000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЛУКС РИГИДУС2 000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ЕКВИНОЛАРУС1 000,00
 • УДЪЛЖАВАНЕ/СКЪСЯВАНЕ НА ЕДИН ПРЪСТ500,00
 • АНХИЛОТЕНОТОМИЯ300,00
 • ХОНДРОПЛАСТИКА300,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА СКЪСАН ЛИГАМЕНТ НА КОЛЯНО2 000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ВРАСТНАЛ НОКЪТ500,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА2 000,00
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РИЦ АРТРОЗА С ИМПЛАНТ3 000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИЯ НА ХАГЛУНД3 000,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТРАВМАТИЧНИ ПРОМЕНИ В ХОДИЛОТО2 700,00
 • ЛЕЧЕНИЕ НА СКЪСАНО АХИЛЕСОВО СУХОЖИЛИЕ2 000,00
 • ДРУГА ПЛАСТИКА НА СУХОЖИЛИЕ/ЛИГАМЕНТ ГОРЕН КРАЙНИК1 800,00
 • ДРУГА ПЛАСТИКА НА СУХОЖИЛИЕ/ЛИГАМЕНТ ДОЛЕН КРАЙНИК2 500,00
 • ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ КОСТТА НА ИМПЛАНТИРАНИ УРЕДИ – ГОРЕН/ДОЛЕН КРАЙНИК500,00
 • АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • ДИАГНОСТИКА НА ХЪРКАНЕТО250,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С МЕСТНА250,00
 • ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЛОР ОРГАНИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ650,00
 • МАНИПУЛАЦИИ
 • ПРОБА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТИБИОТИК30,00
 • ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ25,00
 • ПРОМИВКА НА УХО (ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН)60,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ЕДНОТО УХО С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ80,00
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНУЛАЦИИ НА ДВЕТЕ УШИ С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ150,00
 • ПУНКЦИЯ НА СИНУС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ300,00
 • СВАЛЯНЕ ИЛИ СМЯНА НА ТАМПОНИ И ПЛАКИ ПОД ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ800,00
 • ПРЕДНА НОСНА ТАМПОНАДА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ЗАДНА НОСНА ТАМПОНАДА ПОД МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ200,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – НЕОПЕРАТИВНО100,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ400,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УХО И НОС – ОПЕРАТИВНО, С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ1 000,00
 • ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТА И ФАРИНКС С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ300,00
 • ШИЕНЕ НА УШНА ВИСУЛКА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ700,00
 • СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ С МАЛКА ПРЕВРЪЗКА100,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ200,00
 • ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ800,00
 • ОБРАБОТКА С ПЛАСТИНИ НА РАНА И СУХОЖИЛИЕ300,00
 • ШЕВ НА РАНА – ГОРЕН КРАЙНИК150,00
 • ШЕВ НА РАНА – ДОЛЕН КРАЙНИК300,00
 • ПОЛИМЕРЕН ГИПС100,00
 • ГИПС ПОНСЕТИ100,00
 • СВАЛЯНЕ НА ГИПС80,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ100,00
 • ВАДЕНЕ НА ИГЛА С АНЕСТЕЗИЯ700,00
 • КАУДАЛНА БЛОКАДА300,00
 • PRP- ТЕРАПИЯ С ЕДНА ЕПРУВЕТКА200,00
 • ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 1 ПРОЕКЦИЯ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – 2 ПРОЕКЦИИ30,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРОИЛИАЧНИ СТАВИ 25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛЮЧИЦА25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЕРНУМ25,00
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РЕБРА25,00
 • ОБЕМНА ТОМОГРАФИЯ НА СИНУСИ И ТЕМПОРАЛНА КОСТ130,00
 • КОНСУЛТАТИВНО ОПИСАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ10,00
 • ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ЕКГ – СТАНДАРТНО30,00
 • ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ10,00
 • МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ30,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН50,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА, ГЛЮКОЗА, УРЕЯ, КРЕАТИНИН,БИЛИРУБИН, ТОТАЛ ПРОТЕИН, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, ККВ, ФИБРИНОГЕН 60,00
 • ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПКК, СУЕ, ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ, ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ, УРИНА-ПЪЛНА30,00
 • PCR ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19) С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РНК НА SARS-CoV-2120,00
 • Извършване на бърз антигенен тест за COVID-1920,00
 • БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕГЛОДЕН
 • ДЕН ПРЕСТОЙ ВЪВ ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ120,00
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • VIP СТАЯ ЛУКС, С ВКЛ. КУХНЕНСКИ БОКС – САМОСТОЯТЕЛНА – НА ДЕН150,00
 • VIP СТАЯ ЛУКС, С ВКЛ. КУХНЕНСКИ БОКС И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛ – НА ДЕН220,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ БЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО – НА ДЕН40,00
 • ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ С ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕГЛО – НА ДЕН100,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА120,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА150,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА ДНЕВНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА80,00
 • ИНДИВИДУАЛЕН САНИТАРЕН ПОСТ ЗА НОЩНО ДЕЖУРСТВО – 12 ЧАСА100,00
 • ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ10,00
 • ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА10,00
 • РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА PCR ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19 И ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ10,00
 • КОПИЕ НА ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО50,00
 • КОПИРНИ УСЛУГИ – ЛИСТ А4 (едностранно)0,50
 • КОПИЕ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD (за 1бр. диск)20,00
 • ЕДНОКРАТНА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ0,50
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ120,00

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА

Забележка:

От таксата за придружител се освобождава:

 1. Придружители на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно и имат нужда от осигуряване на допълнителни грижи, които болницата не е в състояние да осигури.
 2. Придружител на дете до 7 години, придружител на дете с хронични заболявания и придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

Пациентите заплащат на лечебното заведение цената на медицинските и допълнително поисканите услуги, преди същите да бъдат извършени.

Цената се заплаща в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка: IBAN: BG 96 UNCR 7000 1500 9713 95 при банка: УниКредит Булбанк АД.

*В цената на платената операция не влизат медицинските изделия, които следва да бъдат заплащани от пациента.


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.