За пациенти:

Прием в болницата


Ако специалист от диагностично-консултативния блок на МК „Св. Св. Козма и Дамян” прецени за необходимо, може да бъдете насочени за прием в болницата.

За прегледа е необходимо да представите Направление №3. или да заплатите на касата на МЦ или болницата.

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на регистратурата ще бъдете уведомени за деня и часа на постъпването, както и за възможностите по време на престоя и лечението Ви – избор на стая, условия за придружител, допълнителни удобства, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия си лекар или се налага плащане или доплащане на услуги, консумативи или мед. изделия, непокрити от Здравната каса, консумативи и други.

В деня, определен за планов прием:

 1. Трябва да се явите между 8:00 и 9:00 ч. на регистратурата в МЦ „Св. Св. Козма и Дамян”, където ще бъде оформен лист за постъпване болницата.
 1. Задължително е да носите със себе си:
 • Направление за хоспитализация №7и амбулаторен лист, издадено от личния Ви лекар или специалист, по съответната клинична пътека или амбулаторна процедура;
 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
 • Цялата медицинска документация, касаеща настоящето Ви заболяване – рентгенови снимки, скенери, кръвни изследвания, консултации налични у Вас;
 • При данни за алергии към медикаменти или анестетици, е необходимо да имате предварителна консултация с алерголог и тестуване за анестетици;
 • При необходимост от издаване на болничен лист, носете със себе си лична амбулаторна карта, заверена с номер от личния лекар;
 • Ако имате придружаващи заболявания и приемате редовно медикаменти, носете със себе си рецептурна книжка;
 • Лични вещи (тоалетни принадлежности, чехли, пижама, хавлия);
 1. Пациентите заплащат на касата на регистратура по ценоразпис при следните случаи:
 • Платени оперативни интервенции
 • При неосигурено лице
 • При изискване на допълнителни услуги по чл. 82 от ЗЗ
 • Консултация и участие на специалист от МЦ в оперативно лечение в друга клиника;
 • Консултация и участие на специалист от МЦ в пластично-естетични корекции в друга клиника;
 • Консултация и участие на специалист от МЦ в пластично-естетична корекция при повторна операция свисока степен на сложност;
 • Съгласно чл. 51 от ЗЗО медицинската помощ извън обхвата на основния пакет на НЗОК и договореното в НРД се заплаща от пациента.
 • Лицата, на които не са издадени съответните направления, заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ.
 1. Допълнителни напътствия:
 • Задължително е да не сте консумирал храна и течности от 23:00 ч. на предходния ден, за да могат да Ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания;
 • Моля обърнете внимание: Не се приемат Аспирин и лекарства, нарушаващи съсирването на кръвта, минимум 10 дни преди операция, поради животозастрашаващи усложнения!!!
 1. В деня на постъпването Ви:
 • Се вземат кръвни изследвания – ПКК, урина, време на кървене и кръвосъсирване, кръвна захар, бъбречни и чернодробни ензими;
 • Осъществява се консултация с кардиолог (педиатър), ЕКГ;
 • Правят се рентгенови снимки и допълнителни изследвания при необходимост.

*Всички необходими изследвания и консултации се правят на място в болницата или в рамките на законовия срок от ИРД 2016 год.

7. При настаняване в стационара на болницата, пациентът е длъжен да информира приемащия го екип за:

 • какви лекарства приема;
 • има ли алергия;
 • има ли конкакт с инфекциозно болни;
 • има ли други заболявания, за които приемащият лекар трябва да знае;
 • необходимо ли е да се уведомят близките му, че е приет за лечение;
 • пациентът задължително посочва имена и телефони на близки при необходимост.

Информацията за здравното състояние на болния е поверителна и медицинският персонал няма право да я предава на трети лица, ако той не е разрешил това!

8. Вътрешен ред:
– в болницата има организирано хранене, като требването на пациентите за храна се извършва по предварителна заявка. В деня на изписване на пациентите не се полага обяд.
– на територията на болницата пушенето е забранено.
– забраната важи и за употребата на алкохол;
– спазването на Правилника за вътрешен ред на болницата и отделенията е задължително.
– пациентите са длъжни да съдействат на лекуващия екип при провеждане на диагностично-лечебните процедури, като това гарантира успех на проведените здравни грижи.
– пациенти нарушаващи Правилинка за вътрешния ред или причиняват вреди на лечебното заведение, подлежат на санкции и отговорност, съгласно действащото законодателство.

9. Изписване:
За изписването от болницата, пациентът се информира предварително от предния ден.
При желание за това, се уведомяват близките му.
Ако болният настоява да напусне болницата преди да е преминал пълния курс на лечение, той трябва да подпише документ за поемане на лична отговорност.
Когато пациентът по собствено желание откаже да завърши необходимото лечение, то той заплаща цената на клиничната пътека по която е лекуван.
При изписването пациентът получава два броя епикризи за проведеното лечение
При необходимост, пациентът получава рецепта за лекарствата, с които ще продължи лечението при домашни условия.
Определят се дати за предстоящи два контролни прегледа на които пациента има право след изписването.Контролните прегледи след изписване се провеждат в определени часове, като това е необходимо да съгласувате с лекуващия Ви лекар.

Клинични пътеки:

Вижте списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян” има договор с Националната здравноосигурителна каса:
– Клинични пътеки и Амбулаторни процедури по УНГ болести вижте списъка
– Клинични пътеки и Амбулаторни процедури по Хирургия вижте списъка
– Клинични пътеки и Амбулаторни процедури по Ортопедия и травматология вижте списъка

Платени дейности:

Дейности и услуги непокрити от Здравната каса, се заплащат по ценоразписа на болницата:

Вижте списъка на платените дейности.


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.