Присъединете се към нас и развийте своите умения!

Обява

за места финансирани от държавата по реда на чл. 13 на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г., за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“, по следните специалности:

  1. „Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)” – 1 място с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив – срок на обучението 1 година;
  2. „Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)” – 1 място с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив – срок на обучението 1 година;

Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено на регистратурата на МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД, гр. Пловдив, в срок до 09.02.2024 г.

Необходими документи:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Автобиография на български език;

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по документи и събеседване. При одобрение ще бъдете поканени за назначаване и оформяне на документите до 16.02.2024 г., а обучението на специализанта ще започне преди края на м. март 2023 г.

Адрес за подаване на документи:

Гр. Пловдив, ж.к Тракия, ул. Маестро Георги Атанасов № 19 или на електронен адрес: kozmaidamian@abv.bg

Телефон за контакти: 032/683808

Краен срок за подаване на документи 09.02.2024 г.

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.