За Пациенти:

Административни услуги


МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД е администратор на лични данни с Идентификационен № 308938 от 23.10.2017 година, издадено от Комисия за защита на личните данни – София.


Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 53 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от вас и могат да бъдат коригирани по ваше искане.

Достъп до информация за личните ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура.

Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона.

Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МБАЛ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“ ООД, ГР. ПЛОВДИВ

 

  1. Писмено съобщение за смърт.
  2. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК.
  3. Издаване на дубликат на болничен лист.
  4. Издаване на медицинска документация – медицински рецепти.
  5. Издаване на медицинска документация – медицински бележки.
  6. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго.
  7. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ.
  8. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи.
  9. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здрвната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи.
  10. Изготвяне на служебна бележка за извършена медицинска услуга в МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД.

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.