Административни услуги

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здрвната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.