МБАЛ

Дейност по клинични пътеки


МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на хирургията: • КП № 69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – само процедури с код ***48.36/32093-00 и ***49.31/90315-00 – Блок 1

 • КП № 72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – Блок 1

 • КП № 74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – Блок 1

 • КП № 158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – Блок 1

 • КП № 173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 • КП № 175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

 • КП № 177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 • КП № 179

Оперативни процедури върху апендикс – Блок 1 и Блок 2(без планови операции на деца до 9г. възраст)

 • КП № 180

Хирургични интервенции за затваряне на стома – Блок 1

 • КП № 181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – Блок 1 и Блок 2 (без планови операции на деца до 9г. възраст и без планови операции на вродени малоформации на деца до 18г.възраст)

 • КП № 182

Оперативни процедури при хернии – Блок 1

 • КП № 183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – Блок 1

 • КП № 184

Конвенционална холецистектомия – Блок 1

 • КП № 185

Лапароскопска холецистектомия – Блок 1

 • КП № 186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – Блок 1

 • КП № 188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – Блок 1

 • КП № 190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – Блок 1

 • КП № 191-1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

 • КП № 192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции – Блок 1

 • КП № 193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 – Блок 1 (без МКБ-9 КМ кодове 92.21(15000-00) и код 92.29 (90764-01))

 • КП № 194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – Блок 1

 • КП № 195

Оперативно лечение при остър перитонит – Блок 1

 • КП № 196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – Блок 1

 • КП № 197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания – Блок 1

 • КП № 199-1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания – Блок 1

 • КП № 199-2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания – Блок 1

 • КП № 200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния – Блок 1

 • КП № 202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – Блок 1

 • КП № 209

Хирургично лечение при травма на главата – Блок 1

 • КП № 216

Спешни състояния в гръдната хирургия – Блок 1

 • КП № 999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура


 • АПр № 4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

 • АПр № 11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – Блок 1

 • АПр № 25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

 • АПр № 26

Амбулаторни хирургични процедури

 • АПр № 34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт – Блок 1

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.