МБАЛ

Дейност по клинични пътеки


МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян“ ООД изпълнява по сключен договор с НЗОК следните здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в областта на оториноларингологията: • КП № 136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност – без кодове 29.33, 30.3, 30.4, 40.41, 40.42 и без поставяне на кохлеарен имплант

 • КП № 137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

 • КП № 138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

 • КП № 140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

 • КП № 225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

 • КП № 226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност – за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)

 • КП № 227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

 • КП № 228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

 • КП № 229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

 • КП № 230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – (за процедури с кодове: *18.21; *18.5, *18.6; *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89)

 • КП № 999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.

 • АПР № 18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.