ЕХ, ТОВА КОКАЛЧЕ!

dr-chervenkov-1200x866.jpg

За щастие днес жените имат възможност да решат банални на пръв поглед типични за тях медицински проблеми, вместо да ги измъчват с години. Халукс валгус (изпъкналото кокалче на пръстите на ходи- лото) е този дългогодишен дразнител, причиняващ болка, с който днес успешно се справят специалисти като д-р Йовко Червенков – ортопед-травматолог в медицински комплекс “Св. Св. Козма и Дамян” в Пловдив, a от края на 2022 г. е на- чалник на отделение по Ортопедия и травматология в МБАЛ – Пазарджик. Освен на споменатия проблем, той извършва корекции още на тежко плоскостъпие и на всички видове ходилни деформации, използвайки най-модерните методи и апаратура за това. С богат опит, многобройни специализации в Швейцария и Москва при световно доказани специалисти в областта, д-р Червенков споделя с нас най-важното за този вид деформация и за оперативните методи за корекцията й.

Д-р Червенков, какво представлява споменатата деформация?

По-известна като кокалче на ходилото, халукс валгус е сложна триизмерна деформация, сред най-честите в предните отдели на ходилото. Една от основните причини за болка и дискомфорт при натоварване.

Кои са основните причини за появата ѝ? В основата си халукс валгусът представлява наследствена предразположеност, коя- то се изявява под въздействието на външни фактори. Най-общо причините се делят на външни и вродени (вътрешни).

Кои методи за корекция на халукс валгус са ефективни? Мно- гообразни са. Едни от най-ефективните са оперативните костни реконструкции на предния отдел на ходилото. Звучи стряскащо, но само така се получава нова геометрия в ходилото и позволява натоварване след това. С напредване на медицината презкожни- те методи навлизат сериозно. Аз съм фен на такъв тип корекция, защото позволява много по-кратки периоди на възстановяване. Много по-козметично издържани са.

Какво представлява миниинвазивната корекция на халукс вал- гус? Миниинвазивната техника за опера-
тивно лечение на което и да е заболяване
е за предпочитане по възможност, тъй

като травмите, нанесени от операцията, са сведени до минимум. Това позволява тъка- ните и органите да са максимално ненара- нени от процедурата и да се възстановят много по-бързо. Корекцията на ходилните деформации не прави изключение. С мак- симално съхраняване на кръвоснабдяването, козметично добри резултати и скъсени срокове за оздравяване.

Колко време отнема възстановяването? Дори и с миниинвазив- на техника корекцията включва прерязване на кост/кости. Сама по себе си тази процедура е контролирано по посока и форма „счупване“ на костта. Времето, необходимо за костно срастване, си остава едно и също. То не зависи от желанията на пациента или на лекаря. Биологията и природата не са под абсолютен контрол, за съжаление. Дано един ден можем да влияем на тези процеси. За съжаление към днешна дата можем само да ги смутим. При възстановяването трябва да се вземат предвид индивидуалните особености на пациента, възраст, вредни навици, придружаващи заболявания.

Кога ще можем да стъпваме и да ходим след корекцията? Ето тук лечението на халукс валгус търпи сериозно развитие. В последно време по световните стандарти, а и в моята практика, натоварванията са възможни доста по-рано, отколкото преди няколко десетилетия. Гипсовите имобилизации отдавна не са стандарт по мое мнение. Пациентите могат да посрещат нормалните си житейски нужди, използвайки специална следоперативна обувка. Естествено, това не са нормалните ежедневни натоварвания, но са значително по-приемливи от имобилизация с гипс или шина. Аз насърчавам ходенето непосредствено след операцията. Няколко часа след процедурата със следоперативната обувка може да се става от леглото за базови нужди. Продължителните натоварвания, спорт и динамично ежедневие само увеличават отока, а оттам се смущава храненето. Процес, който смущава и забавя възстановяването. Пациентите трябва да бъдат информирани коректно и да бъдат запознати с реалните факти. Интерпретация на истините около възстановяването не е добра основа, върху която да се изгражда връзката лекар–пациент. Това са си сериозни костни корекции и възстановяването си отнема време.

Кога се постига отново активно ежедневие? Реално може да се постигне след около 6 седмици. Това са обективни срокове за възстановяване. Степента на корекция, индивидуалните фактори на пациента и следоперативният режим могат да окажат влияние при възстановяването. Колко време продължава престоят в клиниката? Тъй като моята практика е изцяло частна и разходите се поемат от пациента, минимален болничен престой няма. Смятам, че престоят в болницата трябва да се определя от състоянието на пациента. Най-често отнема ден, а може и два – до момента, когато пациентът е готов и смята, че вкъщи може да се обслужва, го изписваме.

ТЕКСТ ЛЮБА ВАНГЕЛОВА | ФОТОГРАФИЯ МЦ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“


Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *


AlternLOGO1

Адрес:

МБАЛ
ул. Маестро Г. Атанасов № 19

Медицински център
бул. Освобождение № 79

Последни новини

Св. Св. Козма и Дамиян 2019. Всички права запазени.